Badania wykonywane w CLKP

Zakres badań wykonywanych w CLKP

Materiały przesyłane do badań w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji muszą spełniać wymogi Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie sposobu postępowania z materiałem badawczym i sposobu prowadzenia zbiorów kryminalistycznych w laboratoriach kryminalistycznych Policji. W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów zlecenia będą odsyłane.

 

Powrót na górę strony