Prawa autorskie

Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych w serwisie www.clkp.policja.pl nie wymaga zgody Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

W przypadku wykorzystania materiałów prosimy o podanie ich źródła: clkp.policja.pl.

W serwisie zamieszczane są także utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Powrót na górę strony