Badania wypadków drogowych

BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH

Biegli z zakresu badań wypadków drogowych zajmują się rekonstrukcją wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów, określaniem na podstawie zdjęć wymiarów obiektów mających związek z wypadkiem drogowym oraz odległości między nimi, badaniem śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym, określaniem marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów.
 
BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH WYKONYWANE W CLKP:
  • rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów
  • badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (opon, pasów bezpieczeństwa, tachografów itp.)
  • badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym
  • określanie marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów
  • określanie na podstawie zdjęć wymiarów obiektów mających związek z wypadkiem drogowym oraz odległości między nimi.

 

       
                          Procedury badawcze:

- "Rekonstrukcja i ustalenie przyczyn wypadku drogowego (kolizji drogowej)" nr BJ-Z2-Pb-6,
- "Badania elementów i zespołów pojazdów" nr BJ-Z2-Pb-7

mają akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.
 
       
       

BADANIA WYKONYWANE SĄ TAKŻE W LABORATORIACH NIŻEJ WYMIENIONYCH KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 

Kontakt:
tel. (22) 601-55-94
fax (22) 601-55-56
e-mail: michal.borusinski@policja.gov.pl