Badania broni i balistyki

BADANIA BRONI I BALISTYKI

Biegli tej specjalności przeprowadzają specjalistyczne badania broni palnej, w tym bojowej, myśliwskiej, sportowej, alarmowej, gazowej i sygnałowej oraz broni pneumatycznej, która może być użyta lub też została użyta do popełnienia przestępstwa. Przy strzałach z broni palnej powstają różne ślady i uszkodzenia postrzałowe. Biegli rozpatrują różne przypadki uszkodzeń postrzałowych w zależności od rodzaju użytej broni, pocisku (elementu rażącego), podłoża (celu) oraz odległości strzału. Podczas wykonywania czynności badawczych korzystają z własnych, liczących ponad 3000 eksponatów broni włączonych do Zbioru Wzorców Broni, w tym broni fabrycznej, samodziałowej, utajonej (np. długopisy, laski i fajki strzelające) i amunicji znajdującej się w Zbiorze Wzorców Amunicji. Do badań porównawczych łusek i pocisków biegli używają głównie mirko- i makroskopowej aparatury optycznej oraz wykorzystują możliwości Automatycznego Systemu Identyfikacji Broni. Biegli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnai 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych zatwierdzają specyfikacje techniczne oraz potwierdzaja prawidłowość pozbawiania broni palnej cech użytkowych.
 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP:

 
ZAKRES BADAŃ
  • ustalanie rodzaju, typu, modelu oraz kalibru broni palnej i amunicji oraz określanie ich zdatności do oddania strzału
  • badania urządzeń miotających produkcji przemysłowej i samodziałowej oraz amunicji do nich
  • badania przedmiotów w zakresie ich odporności na penetrację pociskiem miotanym
  • identyfikacja broni palnej na podstawie odstrzelonych łusek lub pocisków
  • badania identyfikacyjne łusek i pocisków
  • analiza uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów
  • badania z zakresu balistyki zewnętrznej.

 

       
                 Procedury badawcze:

- Badanie urządzeń o charakterze broni palnej" nr BJ-Z2-Pb-4,
- Badania przedmiotów o charakterze amunicji do broni palnej" nr BJ-Z2-Pb-4.

mają akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.

       
       

PRACOWNIE WYKONUJĄCE PRZEDMIOTOWE BADANIA W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 

Przykład interesującego badania.

Kontakt:
tel. (22) 601-55-94
fax (22) 601-55-56
e-mail: michal.borusinski@policja.gov.pl