Badania traseologiczne

BADANIA TRASEOLOGICZNE

Śladami traseologicznymi nazywane są wszystkie ślady przemieszczania się ludzi, pojazdów i zwierząt. Zabezpieczane są rutynowo na niemal wszystkich miejscach zdarzeń. Badania traseologiczne obejmują identyfikację źródła śladu (badania oceniająco-typujące), w ramach których biegli są w stanie określić od jakiego rodzaju, modelu i marki buta lub opony pochodza dostarczone ślady. Drugim rodzajem badań traselogicznych realizowanych w CLKP są badania porównawcze, które polegają na ustaleniu czy ślady dowodowe zostały pozostawione przez kwestionowane obuwie.
 
Badania traseologiczne w CLKP wykonywane są na podstawie akredytowanej procedury badawczej - "Badania traseologiczne" Nr BJ-Z3-Pb-2, akredytacja nr AB 596 Polskiego Centrum Akredytacji.
 
Spośród wszystkich polskich laboratoriów kryminalistycznych jedynie w CLKP wykonywane są badania indetyfikujące bezpośrednio człowieka na podstawie odwzorowań stóp wewnątrz butów oraz śladów stóp odzianych lub bosych na każdym podłożu.
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP:
 
BADANIA ŚLADÓW TRASEOLOGICZNYCH:
  • badania identyfikacyjne obuwia na podstawie śladów wgłębionych, powierzchniowych i innych
  • wnioskowanie o osobie na podstawie śladów obuwia
  • badania butów na zestawienie par
  • badania identyfikacyjne śladów opon.

BADANIA ODWZOROWAŃ STÓP
  • identyfikacja osób na podstawie wzajemnego oddziaływania stopy i buta
  • badania odwzorowań stóp.

 

       
               Procedura badawcza:

"Badania traseologiczne" nr BJ-Z3-Pb-2.

ma akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.
 
       
       

PRACOWNIE WYKONUJĄCE PRZEDMIOTOWE BADANIA W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 

 

Kontakt:
tel. (22) 601-72-43
fax (22) 646-58-11
e-mail: edyta.kot@policja.gov.pl