Badania metaloznawcze

BADANIA METALOZNAWCZE

BADANIA METALOZNAWCZE WYKONYWANE W CLKP:
  • określanie przyczyn awaryjnego rozdzielenia metalowych elementów konstrukcyjnych
  • określanie przyczyn uszkodzeń instalacji gazowych
  • określanie zgodności technologii wytwarzania metalowych elementów konstrukcyjnych z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi produkcji
  • ujawnianie usuniętych lub przerobionych oznakowań na podłożach metalowych
  • badania metalograficzne stopień zwarciowych w instalacjach elektrycznych
  • badania żarników żarówek pojazdów uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych.
 
BADANIA OZNACZEŃ IDENTYFIKACYJNYCH POJAZDÓW I ICH PODZESPOŁÓW:
  • ujawnianie przerabianych lub podrabianych oznaczeń identyfikacyjnych
  • ustalanie pochodzenia podzespołów pojazdów samochodowych.
 
       
              

Procedura badawcza:
 

 "Badania metaloznawcze" nr BJ-Z2-Pb-8,


ma akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.
       
       
 

BADANIA IDENTYFIKACYJNE POJAZDÓW WYKONYWANE W LABORATORIACH KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 

Przykład interesującego badania.
 

Kontakt:
tel. (22) 601-55-94
e-mail:
michal.borusinski@policja.gov.pl