Badania antroposkopijne

BADANIA ANTROPOSKOPIJNE

To badania porównawczo-identyfikacyjne osób i zwłok o nieustalonej tożsamości na podstawie materiału zdjęciowego lub zapisów wideo. W ramach tej specjalności opracowywane są również portrety pamięciowe i odtworzenia wygladu utraconych przedmiotów, wersje wyglądu osób, progresje i regresje wiekowe, retusze cyfrowe zdjęć, rekonstrukcyjne twarzy N.N. zwłok oraz fotomontaże. Sporadycznie wykonywane są również rekonstrukcje prawdopodobnego przyżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki.
 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP:
 
IDENTYFIKACJA OSÓB I ZWŁOK NA PODSTAWIE ZAPISÓW WIZUALNYCH
  • identyfikacja osób na podstawie zdjęć i zapisów wideo
  • identyfikacja N.N. zwłok na podstawie zdjęć i zapisów wideo.
 
BADANIA REKONSTRUKCYJNE ZWŁOK NA PODSTAWIE CZASZKI ORAZ ZAPISÓW WIZUALNYCH
  • rekonstrukcja prawdopodobnego - przyżyciowego wyglądu głowy na podstawie czaszki N.N. zwłok ludzkich
  • retusz rekonstrukcyjny zwłok na podstawie zdjęć fotograficznych.
 
PROGRESJA WIEKOWA ORAZ ODTWARZANIE WYGLĄDU OSÓB I PRZEDMIOTÓW NA PODSTAWIE OPISU SŁOWNEGO
  • progresja i regresja wiekowa osób na podstawie zdjęć fotograficznych
  • odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego
  • odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego, zdjęć i zapisów video
  • tworzenie wersji wyglądu na podstawie opisu słownego i zdjęć fotograficznych
  • retusz cyfrowy zdjęć i fotomontaż.

 
ODTWARZANIE WYGLĄDU OSÓB I PRZEDMIOTÓW NA PODSTAWIE OPISU SŁOWNEGO
ORAZ PROGRESJĘ WIEKOWĄ WYKONUJĄ TAKŻE BIEGLI W NIŻEJ WYMIENIONYCH LABORATORIACH:


  •  

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 

Przykład interesującego badania.
 

Kontakt:
tel. (22) 601-55-99
e-mail: anna.przewor@policja.gov.pl