Badania mechanoskopijne

BADANIA MECHANOSKOPIJNE

 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP
  • identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia
  • badania mechanicznych urządzeń zamykających
  • badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach
  • badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów
  • określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów
  • określanie, czy przedmioty stanowiły całość
  • określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb
  • badania plomb i plombownic
  • identyfikacja maszyn (matryc i głowic) do produkcji płyt CD
  • badania monet i wyrobów jubilerskich.
 
       
             

Procedury badawcze:

- "Badanie oznaczeń identyfikacyjnych" nr BJ-Z2-Pb-2,
- "Badania śladów mechanoskopijnych" nr BJ-Z2-Pb-1,
- "Odporność urządzeń na sforsowanie ich metodami nieniszczącymi" nr BJ-Z2-Pb-3,

mają akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.

       
 

WYMIENIONE BADANIA WYKONYWANE SĄ TAKŻE W LABORATORIACH  KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 

Przykład interesującego badania.

Kontakt:
tel. (22) 601-55-94
fax (22) 601-55-56
e-mail: michal.borusinski@policja.gov.pl