Karolina Kozdrój-Miler, Joanna Jędraszek, Krzysztof Klemczak " Ujawnianie śladów traseologicznych"

Karolina Kozdrój-Miler, Joanna Jędraszek, Krzysztof Klemczak " Ujawnianie śladów traseologicznych"

Streszczenie
Współczesne techniki wizualizacji dają bardzo duże możliwości ujawniania śladów, zarówno dermatoskopijnych, jak i traseologicznych. Jednak w przypadku tych drugich możliwości te są wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu. Niniejszy artykuł skierowany jest do techników kryminalistyki oraz biegłych z dziedziny traseologii i daktyloskopii i ma na celu przybliżenie oraz usystematyzowanie wiedzy dotyczącej kontrastowania, ujawniania i zabezpieczania najczęściej spotykanych śladów traseologicznych: śladów wgłębionych, „suchych” – pyłowych oraz „mokrych” – pozostawionych błotem/glebą, krwią lub moczem na podłożach różnego typu. Autorzy liczą, że zebrana w artykule wiedza pomoże zwiększyć liczbę ujawnianych i zabezpieczanych śladów traseologicznych.

Słowa kluczowe: wizualizacja, traseologia, błoto, krew, mocz

Summary
Modern visualisation techniques offer great opportunities for visualising trace evidence, both fingerprint and footwear impression evidence. However, in the case of the latter, opportunities presented by these techniques are used only to a small extent. This article is addressed to forensic technicians and experts in the field of footwear impression evidence and fingerprints examination. It aims to present and organise information about contrasting, visualising, and collecting the most common footwear impression evidence: three-dimensional impression, impressions of dry origin (i.e. left with dust) and of wet origin (i.e. left with mud/soil, blood or urine) on various types of surfaces. The authors hope that the expertise collected in this article will help increase the number of visualised and collected footwear impression evidence.

Keywords: visualisation, footwear impression evidence, mud, blood, urine

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2022.315.4

Powrót na górę strony