Robert Bachliński „Badania gleb, wyrobów kamieniarskich i skał – wybrane przypadki opinii wykonywanych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie"

Robert Bachliński „Badania gleb, wyrobów kamieniarskich i skał – wybrane przypadki opinii wykonywanych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie"

Streszczenie
Badania gleb, wyrobów kamieniarskich i skał są związane z dyscypliną naukową zwaną geologią sądową. Spośród policyjnych laboratoriów kryminalistycznych badania tego rodzaju wykonywane są jedynie w Zakładzie Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (CLKP) w Warszawie w liczbie ok. 2% wszystkich ekspertyz rocznie. Pomimo dość niewielkiego napływu tego typu opinii w ostatnich latach z roku na rok rośnie zainteresowanie organów ścigania wykorzystaniem wspomnianych badań w procesie karnym. Poniższy tekst przedstawia przykładowe trzy opinie wykonane w ostatnich latach w CLKP. Pierwsza dotyczy zabójstwa, a do dokonania czynu zabronionego wykorzystano płyty betonowe. Kolejna jest związana z pożarem maszyn rolniczych, materiałem dowodowym są zaś gleby z miejsca zdarzenia i z ubrania podejrzanego. Ostatnia dotyczy fałszowania półproduktów do wytwarzania wyrobów jubilerskich z bursztynu.

Słowa kluczowe:
geologia sądowa, beton, gleba, bursztyn, badania mikroskopowe, dyfrakcja rentgenowska,badania SEM, badania FTIR

Summary
Research on soils, stone products and rocks is part of a scientific discipline known as forensic geology. Among the police forensic laboratories, this type of studies are performed only at the Chemistry Department of the Central Forensic Laboratory of the Police (CFLP) in Warsaw and comprise approximately 2% of all opinions issued annually. Despite a relatively low workload in recent years, the interest of law enforcement agencies in the use of this type of analyses in the criminal proceedings is on the rise. This article presents three exemplary opinions issued in recent years at the CFLP. The first opinion relates to murder, whereby concrete slabs were used to commit the criminal act. The second is related to an agricultural machinery fire, whereby evidence included soil samples recovered at the scene and from the suspect’s clothing. The last opinion concerns the falsification of semi-finished products used for amber jewelry craftsmanship

Key words: forensic geology, concrete, soil, amber, microscopic studies, X-ray diffraction, SEM analysis, FTIR
analysis

 Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.311.3

 

 

Powrót na górę strony