Badania biegłości

Badania biegłości

Prowadzenie badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne jest określeniem zdolności kompetentnego personelu laboratorium do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem badań. Cykliczność badań biegłości personelu stwarza możliwości stałego monitorowania jakości pracy. Badania te pozwalają również wykazać różnice w poziomie jakościowym pracy poszczególnych laboratoriów oraz zdefiniować źródła zagrożeń dla jakości uzyskiwanych wyników.

Wydziały merytoryczne CLKP uczestniczyły między innymi w następujących badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne:

 • badania z zakresu pisma ręcznego zorganizowane przez ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) - potwierdzenie kompetencji z zakresu procedury badawczej „Badania rękopisów”,
 • międzynarodowe badania biegłości z zakresu dokumentów technicznych z elementami dokumentów klasycznych zorganizowane przez Collaborative Testing Services (USA),
 • badania z zakresu środków kryjących zorganizowane przez Bundeskriminalamt - potwierdzenie kompetencji z zakresu procedury badawczej „Badania autentyczności dokumentów zabezpieczonych”,
 • badania zorganizowane przez ENFSI oraz CTS (Collaborative Testing Services) - badania łusek i pocisków - potwierdzenie kompetencji w obszarze procedury badawczej „Badania broni palnej oraz amunicji do broni palnej”,
 • badania zorganizowane przez CTS z zakresu badań mechanoskopijnych  - potwierdzenie kompetencji z zakresu procedury badawczej „Badanie śladów mechanoskopijnych i oznaczeń identyfikacyjnych”,
 • badania zorganizowane przez ENFSI z zakresu badania mikrośladów,
 • badania zorganizowane przez ENFSI oraz przez ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) z zakresu badań narkotyków,
 • badania zorganizowane przez ENFSI z zakresu badań GSR,
 • badania zorganizowane przez CTS - potwierdzenie kompetencji z zakresu procedury badawczej „Kryminalistyczne badania DNA w Multipleksowych Systemach STR”,
 • badania zorganizowane przez CTS z zakresu badań daktyloskopijnych - potwierdzenie kompetencji z zakresu procedury badawczej „Badania daktyloskopijne”,
 • badania zorganizowane przez CTS z zakresu badań traseologicznych – potwierdzenie kompetencji z zakresu procedury „Badania traseologiczne”,
 • badania biegłości z zakresu wizualizacji śladów na podstawie materiałów przygotowanych przez ENFSI-FWG.
Cykliczne badania biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne organizowane są przez CLKP dla biegłych z LK KWP/KSP między innymi z zakresu:
 • badań daktyloskopijnych,
 • badań traseologicznych,
 • klasycznych badań dokumentów (pismo ręczne - badania oryginalnych dokumentów),
 • badań chemicznych,
 • badań mechanoskopijnych,
 • badań balistycznych.
Powrót na górę strony