Regine Y. H. De Mesa, Ysabella B. D. J. Yapchiongco, Carmela A. Evangelista, Maria Olivia M. Alcantara, Konika D. Kub-ao, Richard Jonathan O. Taduran „Ustalanie płci w populacji Filipińczyków na podstawie gęstości linii papilarnych na płaskich odbitkach

Regine Y. H. De Mesa, Ysabella B. D. J. Yapchiongco, Carmela A. Evangelista, Maria Olivia M. Alcantara, Konika D. Kub-ao, Richard Jonathan O. Taduran „Ustalanie płci w populacji Filipińczyków na podstawie gęstości linii papilarnych na płaskich odbitkach"

Streszczenie
Ślady linii papilarnych są bardzo istotnym elementem ustalania tożsamości w kryminalistyce. Niniejsze studium umożliwiło opracowanie wzorów określania płci na podstawie gęstości radialnych listewek skórnych w próbie płaskich odbitek palców 150 mężczyzn i 150 kobiet narodowości filipińskiej. Zbadano lateralizację, różnice między palcami oraz związki między gęstością linii papilarnych, wzrostem i masą ciała. Stwierdzono, że gęstość listewek skórnych wykazuje dymorfizm płciowy (p < 0,001), przy średniej 17 linii papilarnych /25 mm2 u mężczyzn i 20 linii papilarnych /25 mm2 u kobiet. Zauważono zróżnicowanie lateralne większości odbitek, ze statystycznie istotnymi różnicami pomiędzy palcami u obu płci. Chociaż wyniki potwierdzają, że w próbie gęstość radialnych linii papilarnych jest dymorficzna płciowo, to w wyniku badania odnotowano porównywalnie wyższe progi szacowanej liczby linii papilarnych niż w istniejącej literaturze – potencjalnie ze względu na użycie płaskich odbitek do pomiaru gęstości. Analiza niniejsza, biorąc pod uwagę rozbieżności występujące w badaniach kryminalistycznych, dywersyfikuje istniejące progi za pomocą praktycznej i godnej polecenia metody oznaczania płci.

Słowa kluczowe: gęstość linii papilarnych, ustalanie płci, rozróżnianie płci, płaskie odbitki linii papilarnych, analiza odcisków palców, populacja Filipińczyków

Summary
Fingerprints are integral in establishing individuality in forensic cases. This study derived sex discrimination formulas using the radial ridge density of plain fingerprints in a sample of 150 male and 150 female Filipinos. Laterality, interfinger differences, and associations between ridge density, height, and weight were examined. Ridge density was found to be sexually dimorphic (p < 0.001), with an average of 17 ridges / 25 mm2 recorded among males and 20 ridges / 25 mm2 among females. Most prints were revealed to be laterally distinct with statistically significant interfinger differences among the sexes. While results confirm that radial ridge density is sexually dimorphic within the sample, comparably higher ridge estimation thresholds were reported in this study than in existing literature – potentially due to the use of plain prints for measuring ridge density. Given representational inequities in forensic research, this study diversifies existing thresholds using a viable yet cost-effective method for estimating sex.

Key words: ridge density, sex determination, sex estimation, plain fingerprints, fingerprint analysis, Filipino population

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.313.1

 

Powrót na górę strony