Paulina Zygadło, Aneta Lewkowicz „Analiza struktiralno-spektroskopowa filmów DFO/PVA jako potencjalnych materiałów stosowanych podczas ujawniania sladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych"

Paulina Zygadło, Aneta Lewkowicz „Analiza strukturalno-spektroskopowa filmów DFO/PVA jako potencjalnych materiałów stosowanych podczas ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych"

Streszczenie
1,8-diazafluoren-9-on (DFO) to czuła sonda luminescencyjna ukierunkowana na α-aminokwasy. W badaniu wykorzystano jego właściwości fizykochemiczne do utworzenia polimerowych folii DFO/PVA. W rezultacie otrzymano materiały, w których DFO jest stabilny i reaktywny. Analiza spektroskopowa utworzonych filmów wykazała, że folie o najwyższym stężeniu DFO odznaczają się największą reaktywnością. Otrzymano nowoczesne materiały w postaci cienkich filmów DFO/PVA z potencjalnym zastosowaniem do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych

Słowa kluczowe: folia polimerowa DFO/PVA, fluorescencja, linie papilarne

Summary
1,8-diazafluoren-9-one (DFO) is a sensitive luminescent probe targeting α-amino acids. The study described herein exploited its physicochemical properties to form DFO/PVA polymer films. As a result, materials with stable and reactive DFO were obtained. Spectroscopic analysis of the formed films showed that the films with the highest concentration of DFO exhibited the highest reactivity. Novel materials in the form of thin DFO/PVA films with potential applications for revealing fingerprints on non-porous surfaces were obtained.

Key words: DFO/PVA polymer film, fluorescence, fingerprints

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.312.4

Powrót na górę strony