James A. Bailey „Analiza śladów cięcia drewna pilarką"

James A. Bailey „Analiza śladów cięcia drewna pilarką"

Streszczenie
Kradzieże drewna zdarzają się zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych, ale najtrudniej jest zapobiec nielegalnej wycince drzew na dużych obszarach leśnych. Gdy prowadzący dochodzenie mają do czynienia z drewnem, co do którego istnieje podejrzenie, że pochodzi z kradzieży, istnieje możliwość dopasowania
ściętych kłód do pniaków pozostałych w lesie. Podczas ścinania drzewa operator pilarki może zmieniać ustawienie piły, co powoduje powstawanie różnych wzorów bruzd wynikających z kierunku ruchu piły na ściętejpowierzchni drzewa. W ramach badania pobrano 25 próbek z niedawno ściętego drzewa. Każda próbka
miała około 3–6 cm grubości i około 11–15 cm średnicy. Do wycinania próbek użyto pilarki spalinowej Stihl Model 290 z łańcuchem rębaka na prowadnicy o długości 50 cm. Zbadano pięćdziesiąt odciętych końców drewna pod kątem zmian kierunku bruzd. Opracowano system klasyfikacji umożliwiający scharakteryzowanie
poszczególnych wzorów.


Słowa kluczowe: wzory śladów cięcia pilarką, ślady mechanoskopijne pilarki, bruzdy

Summary
While timber thefts occur on both public and private lands, it is difficult to prevent illegal cutting of timber in large forested areas. However, when investigators encounter suspected stolen logs, it may be possible to match the cut ends of the logs to stumps in the forest. While cutting a tree, a chainsaw operator may change saw positions
so different directional striation patterns on the cut end of a tree may be produced. In this study, 25 samples were cut from a recently harvested tree. Each sample was ~ 3–6 cm in thickness and approximately 11–15 cm in diameter. A Stihl Model 290 gasoline powered chainsaw with a chipper chain equipped with a 50 cm bar was used to cut the samples. Fifty cut ends were examined for directional striation changes on the cut end. A classification system was devised to characterize the different patterns.


Key words: chainsaw cutting patterns, chainsaw tool marks, striations

 

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.311.1

 

Powrót na górę strony