Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

1st International Crime Scene Investigators’s CSI Conference (Little Rock, Arkansas, USA)

W dniach 12–15 maja 2014 roku w miejscowości Little Rock, Arkansas, USA, odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa ,,International Crime Scene Investigators’s CSI Conference”, zorganizowana przez międzynarodowe stowarzyszenie skupiające osoby zajmujące się zawodowo kryminalistycznym badaniem miejsc zdarzeń – International Crime Scene Investigators (ICSIA; www.icsia.org).

Międzynarodowe stowarzyszenie ICSIA zostało powołane w celu pomocy pracownikom organów ścigania biorącym udział w kryminalistycznych badaniach, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych oględzin miejsc zdarzeń. W konferencji uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zajmujących się zawodowo kryminalistyką m.in. z policji różnych krajów, uniwersytetów. Warto podkreślić, że w pierwszej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez ICSIA wzięli udział przedstawiciele Polski, a mianowicie funkcjonariusze i pracownik cywilny Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – kom. Tomasz Szczepański, asp. Krzysztof Klemczak i mgr Urszula Więckiewicz.
Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących wykładów dotyczących kryminalistycznych badań prowadzonych przy różnych zdarzeniach, takich jak pożary, utonięcia, zabójstwa, kradzieże i inne, z uwzględnieniem ich specyfiki. Dodatkowo w trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję nabycia praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł promieniowania w trakcie ujawniania śladów kryminalistycznych, ujawniania śladów daktyloskopijnych pozostawionych na ludzkiej skórze i na innych „trudnych” podłożach.
W trakcie konferencji przedstawiciele CLKP zaprezentowali postery promujące projekty badawczo-rozwojowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) realizowane na rzecz bezpieczeństwa i obronności, a mianowicie:
  • O ROB 0018 01 ID 18/1 – „Zastosowanie nowych odczynników chemicznych do ujawniania śladów daktyloskopijnych na różnych podłożach metodą luminescencji opóźnionej w zakresie promieniowania od UV do NIR”,
  • DOBR-BIO4/044/13011/2013 – „Teleinformatyczny moduł kryminalistyczny wspomagający ujawnianie śladów linii papilarnych na trudnych powierzchniach chłonnych i niechłonnych”.
Zaprezentowane w posterach treści dotyczące realizowanych przez CLKP projektów spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.
Przedstawiciele CLKP dodatkowo mogli zapoznać się z funkcjonowaniem stanowego laboratorium Arkansas State Crime Laboratory mającym siedzibę w Little Rock oraz Criminal Justice Institute University of Arkansas, w którym prowadzone są szkolenia z zakresu kryminalistyki funkcjonariuszy stanu Arkansas oraz odpłatnie dla przedstawicieli policji innych stanów.
Dyrektor wykonawczy ICSIA Hayden Baldwin zaproponował przedstawicielom CLKP przystąpienie do organizacji oraz czynny udział w działalności stowarzyszenia.
Powrót na górę strony