Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe z zakresu wizualizacji śladów ,,Standaryzacja w daktyloskopijnych badaniach wizualizacyjnych”

W dniach 27–29 listopada 2013 roku w Centrum Usług Logistycznych „Olimp” w Szklarskiej Porębie odbyły się zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji warsztaty szkoleniowe z zakresu wizualizacji śladów zatytułowane „Standaryzacja w daktyloskopijnych badaniach wizualizacyjnych”.

W zajęciach uczestniczyło ok. 60 ekspertów z laboratoriów kryminalistycznych kwp/KSP i CLKP, a także delegaci z czeskiego laboratorium z Hradec Králowé.
Celem tegorocznego spotkania było przedstawienie i podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat ujawniania śladów linii papilarnych w Polsce i na świecie oraz stworzenie podwalin do wypracowania wspólnych standardów pracy w tym obszarze w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.
Prezentacje z ramienia Zakładu Daktyloskopii CLKP przedstawili: mgr Ewa Rogoża, mgr Katarzyna Drzewiecka, mgr Urszula Więckiewicz, kom. mgr inż. Tomasz Szczepański, mgr Karolina Kozdrój i mgr inż. Magdalena Kośmider. Wystąpienia te dotyczyły takich zagadnień, jak: historia wizualizacji śladów, nowe trendy w dziedzinie proszków daktyloskopijnych, zastosowanie metody czasowo-rozdzielczej w procesie wizualizacji śladów ujawnionych TECTOPO, akredytacja badań wizualizacyjnych oraz wytyczne z zakresu ww. badań, a także określenie wpływu par estrów kwasu cyjanoakrylowego na jakość śladów linii papilarnych ujawnionych na podłożach chłonnych.
Warsztaty były też okazją do przedstawienia w gronie praktyków z wizualizacji śladów wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Zakładzie Daktyloskopii CLKP w ramach dwóch projektów. Mgr Katarzyna Drzewiecka i mgr Ewa Rogoża zaprezentowały wystąpienie Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego", natomiast mgr Urszula Więckiewicz i kom. mgr inż. Tomasz Szczepański przedstawili referat Zastosowanie nowych odczynników chemicznych do ujawniania śladów daktyloskopijnych na różnych podłożach metodą luminescencji opóźnionej w zakresie promieniowania od UV do NIR". Oba przedsięwzięcia finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/2011 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Powrót na górę strony