Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XV Ogólnopolskie Sympozjum Policyjnych Ekspertów Mechanoskopii

W dniach 5-7 października 2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym „Olimp” w Szklarskiej Porębie odbyło się XV Ogólnopolskie Sympozjum Ekspertów Mechanoskopii, którego tematem przewodnim był projekt FAVI (Forensic Aid for Vehicle Identification) współfinansowany przez Komisję Europejską.

W sympozjum zorganizowanym przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji brali udział eksperci mechanoskopii z laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariusze biur Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, wykładowcy z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Policji w Pile, goście z EUROPOLU, zaproszeni funkcjonariusze Policji Republiki Czeskiej oraz Policji Królestwa Holandii.
Sympozjum zostało uroczyście otwarte przez p.o. Kierownika Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podinsp. Krzysztofa Ćwika. Wykonawcą aplikacji i forum dyskusyjnego dla projektu FAVI była firma Bluesoft Sp. z o.o i jako pierwsza zaprezentowała swój referat. Następnie eksperci CLKP: nadkom. Wojciech Ceglarski, podinsp. Grzegorz Ozimek i mł. asp. Luiza Malicka zaprezentowali projekt FAVI. Uzupełnieniem do tej prezentacji były wystąpienia tematyczne, związane z modułami projektu, poprowadzone przez: asp. Tomasza Dudzika z LK KWP w Krakowie na temat forum dyskusyjnego w bazie danych FAVI oraz nadkom. Piotra Rępalskiego z LK KWP w Olsztynie, który omówił budowę i analizę VIN w bazie danych FAVI. Wystąpienie uzupełniające wygłosił także kom. Piotr Kunat z BMWP KGP nt. „Perspektywy koordynacji z innymi Policjami w zwalczaniu przestępczości samochodowej w Polsce i Europie”.
Drugiego dnia uczestnicy sympozjum zajęli się zagadnieniami związanymi z przestępczością samochodową w Polsce i w Europie. Pierwszym prelegentem był Pan Artur Romanowski z EUROPOLU, który przedstawił referat pt. „AWF Furtom – Zwalczanie przestępczości samochodowej w ramach EUROPOLU”, następnie wystąpił Pan Martin Coyne – przedstawiciel Policji Królestwa Holandii z referatem „Crash Cube – fight against vehicle crime”. W dalszej części sympozjum referat wygłosił mł. insp. Dariusz Potakowski z BWK KGP ukazując „Rozmiary kradzieży pojazdów w Polsce i na świecie w ostatnich latach”. Eksperci z Laboratorium w Hradec Kralove z Czech omówili współczesne trendy w oznaczeniach identyfikacyjnych pojazdów motorowych,. Na koniec drugiego dnia sympozjum omówiono również zagadnienia dotyczące problemów w identyfikacji pojazdów konkretnych marek.
Ostatniego dnia eksperci z LK KWP w Opolu, LK KWP w Olsztynie, LK KSP i CLKP przedstawili problematykę badań mechanoskopijnych:
- asp. Arkadiusz Łysanowicz z LK KWP w Opolu zajął się „Identyfikacją narzędzi tnących jednoostrzowych na podstawie śladów mechanoskopijnych pozostawionych na odzieży”;
- nadkom. Michał Skorupka z LK KSP w Warszawie omówił „Wielokrotną identyfikację narzędzi włamań”;
- mgr. inż. Bogumił Rydz z CLKP przedstawił zagadnienia takie jak: „Badania zamków - włamanie czy pozoracja”, „Identyfikacja noża na podstawie śladu pozostawionego na podłożu metalowym”, „Badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w laboratoriach kryminalistycznych KWP – procedura postępowania”;
Ostatnim prelegentem był podinsp. Mirosław Patejuk z LK KWP w Olsztynie, który omówił „System zarządzania jakością w LK KWP w Olsztynie”. Sympozjum zakończył podinsp. Krzysztof Ćwik podsumowując wygłoszone referaty, podkreślając  również fakt, że tego rodzaju spotkania pomagają wymianie doświadczeń między ekspertami, poznaniu nowych możliwości technicznych i programów wykorzystywanych w badaniach mechanoskopijnych.
Powrót na górę strony