Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończono realizację polsko-niemieckiego projektu współpracy bliźniaczej: Twinning Light „Chemiczne ślady kryminalistyczne”

Projekt realizowany był od 15 stycznia 2009 roku, a głównym jego celem była wymiana doświadczeń i popularyzacja wiedzy w zakresie stosowania procedur dotyczących wykrywania i badania śladów kryminalistycznych.

W spotkaniu zamykającym w dniu 2 lipca 2009 r. uczestniczyli: eksperci z LKA w Berlinie, przedstawiciele Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Jednostki Kontraktująco-Finansującej Fundacji „Fundusz Współpracy”, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, a także eksperci Wydziału Fizykochemii CLK KGP. Liderami projektu byli Jurgen Thiele – naczelnik Sekcji Materiałów Wybuchowych LKA KT 6 w Berlinie i mł. insp. Marek Betlejewski – naczelnik Wydziału Fizykochemii CLK KGP.W ramach projektu przeprowadzono 14 szkoleń, w trakcie których uczestnicy zostali zapoznani ze stosowaną przez stronę niemiecką metodyką prowadzenia oględzin miejsc określonych rodzajów zdarzeń, sposobami ujawniania i zabezpieczenia śladów, zasadami przechowywania zabezpieczonego materiału dowodowego oraz metodyką badań: mikrośladów, włókien, lakierów, tworzyw sztucznych, szkieł, materiałów i urządzeń wybuchowych, śladów po wystrzale z broni palnej.
Przekazane przez ekspertów niemieckich materiały zostaną wykorzystane w dalszych szkoleniach prowadzonych systemem kaskadowym w Policji polskiej.
Strony projektu zadeklarowały kontynuowanie nawiązanej współpracy w szczególności poprzez dalszą wymianę informacji na temat wykonywanych badań kryminalistycznych, udział w organizowanych: sympozjach, warsztatach i specjalistycznych szkoleniach, a także wspólny udział w projektach unijnych.

Powrót na górę strony