Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń ekspertów zajmujących się badaniami narkotyków

Data publikacji 11.05.2023

W dniach 2-4 maja 2023 r. w siedzibie europejskiego laboratorium Joint Research Centre (The European Commission’s science and knowledge service) w Isprze odbyło się spotkanie Narkotykowej Grupy Roboczej ENFSI (Europejska Sieć Instytutów Nauk Sądowych).

W spotkaniu brali udział biegli badający narkotyki z Europy, Singapuru, Stanów Zjednoczonych i przedstawiciele Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała podinsp. Małgorzata Galarda z Wydziału Badań Chemicznych, która jest również członkiem Komitetu Sterującego ww. Grupy Roboczej (DWG) ENFSI.
Grupa Robocza ds. Narkotyków ENFSI jest platformą wzmacniającą kompetencje ekspertów i możliwości instytucji zajmujących się badaniami kryminalistycznymi narkotyków.

Współpraca na poziomie międzynarodowym umożliwia i promuje wymianę informacji o nowych zagadnieniach i trendach w badaniach substancji psychotropowych, środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych. Grupa działa na rzecz doskonalenia wiedzy członków oraz wspiera ich w podnoszeniu i utrzymywaniu kompetencji zawodowych; promuje również akredytację laboratoriów członkowskich. DWG zdecydowanie zachęca do badań i rozwoju oraz wspiera projekty, które się do tego przyczyniają.

Podczas tegorocznej edycji duży nacisk położono na rozwój nowej metody analitycznej – spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), który staje się coraz bardziej popularny w jakościowych badaniach narkotyków prowadzonych przez europejskie laboratoria kryminalistyczne, w szczególności przy określaniu dokładnej struktury związku chemicznego. Metoda ta zaczyna być również stosowana w ilościowych badaniach substancji kontrolowanych. W trakcie spotkania eksperckiego przedstawiano postępy prac podkomitetu grupy roboczej do spraw baz danych, który pracuje nad rozwojem baz widm do spektometrii masowej (MS) i spektroskopii w podczerwieni (IR). Tworzone bazy są niezbędne w pracy chemika-analityka. Opracowywana jest również baza widm, która będzie użyteczna podczas badań prowadzonych za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonnsu jądrowego (NMR). Obrady dotyczyły istotnego problemu na arenie europejskiej, jakim są produkty konopi zawierające kannabidiol (CBD) i inne półsyntetyczne kanabidoidy. Zagadnienie jest ważne, gdyż CBD może być przekształcany w substancję psychoaktywną. Omawiana była również sytuacja na rynkach narkotykowych w różnych krajach,  a także coraz powszechniejsze stosowanie przenośnych urządzeń analitycznych wykorzystujących techniki ramanowskie lub spektroskopię w podczerwieni do wstępnych analiz na miejscu zdarzenia.

Podinspektor Małgorzata Galarda reprezentująca Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji omówiła zjawisko nielegalnych laboratoriów narkotykowych w Polsce. Wymiana informacji pomiędzy laboratoriami z całego świata jest ważna dla skuteczności działań w obszarze zwalczania przestępstw narkotykowych.

 

Oprac. Małgorzata Galarda/Danuta Kalinowska

 


 
Powrót na górę strony