Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wolf-Ram-23” w perspektywie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

W dniach 17-19 kwietnia 2023 r. w całej Polsce odbyły się w ćwiczenia dowódczo-sztabowe w zakresie reagowania kryzysowego pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Główna Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (FBI).

To największe działania ćwiczebne w historii polskiej Policji i pierwsze tego typu ćwiczenia na terenie Europy, odbywały się w warunkach zbliżonych do realnych, dzięki czemu możliwe było ustalenie zasad współpracy z innymi służbami ratowniczymi oraz sprawdzenie wiedzy funkcjonariuszy w zakresie realizacji zadań służbowych podczas działań na miejscu katastrof masowych i zagrożeń CBRNE. Wzięło w nich udział blisko 3200 funkcjonariuszy Policji z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji. Do ćwiczeń zaangażowano również Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, ratowników medycznych, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 20 funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego.

Ćwiczenia odbyły się w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Ostródzie; rozpoczęły się w poniedziałek 17.04.2023 r., a skończyły trzy dni później na terenie Ostródy. Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu koordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także weryfikację funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia odbywały się w warunkach zbliżonych do realnych, dzięki czemu możliwe było sprawdzenie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.

W dniu 18 kwietnia br. biegły z zakresu badań materiałów i urządzeń wybuchowych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wspierał działania Laboratorium Kryminalistycznego KSP podczas oględzin warszawskiego mieszkania. W trakcie oględzin ujawniono i zabezpieczono materiały, urządzenia wybuchowe, a także odczynniki mogące posłużyć do produkcji tychże materiałów.

Epizod, który odbył się na Warmii i Mazurach zakładał działania pościgowe i blokadowe na trasie z Warszawy przez Nidzicę, w kierunku Gdańska. To na tej trasie doszło do pościgu i zatrzymania osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. Jednak głównym punktem ostatniego dnia ćwiczeń, który miał miejsce na terenie Ostródy, była neutralizacja zagrożenia związanego z materiałami wybuchowymi umieszczonymi w autobusie przewożącym pasażerów. Na numer alarmowy wpłynęła informacja o eksplozji, która miała miejsce na obrzeżach miasta. Do wybuchu doszło w autobusie. Niestety niektórzy pasażerowie nie przeżyli, inni doznali obrażeń. Potrzebna była pilna pomoc, ale miejsce wybuchu wciąż było niebezpieczne. W środku pojazdu wciąż mogły znajdować się niebezpieczne substancje. Na miejsce, jako pierwsi dojechali policjanci. Po udzieleniu pomocy medycznej i zabezpieczeniu  miejsca  katastrofy prowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora Dariusza Kujawy z Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podinsp. Karolina Karwowska pełniącą funkcję Kierownika Zespołu Zarządzającego DVI po ocenie sytuacji skierowała na miejsce zdarzenia Zespół DVI i biegłych z różnych specjalności kryminalistycznych z CLKP. W czynnościach udział wzięły również: Komórka Zarządzająca Zespołu DVI, Komórka Regionalna III Zespołu DVI z KWP Białystok, Komórka Regionalna IV Zespołu DVI z KWP w Lublinie oraz Komórka Wspierająca Zespołu DVI z KSP. W czynnościach procesowych uczestniczyli biegli specjaliści z zakresu DVI, techniki kryminalistyki, danych pośmiertnych, badań genetycznych, daktyloskopijnych, broni, balistyki oraz materiałów wybuchowych.

Wolf-Ram-23 to pierwsze ćwiczenia prowadzone na tak wielką skalę, których organizatorami były polska Policja i FBI. Wydarzenie koordynowało pracę wielu służb: FBI, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, CBŚP, laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, KSP oraz ABW. Jak podkreślają uczestnicy, było to doświadczenie pozwalające na doskonalenie procedur i działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na terytorium RP w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Ćwiczenia dowódczo-sztabowe to doskonała również okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami. To co wyróżnia ćwiczenia „Wolf-Ram-23” to ich skala, zarówno pod kątem obszaru, jak i zaangażowanych sił i środków.

 
Foto-Zespół Prasowy KWP Olsztyn

Powrót na górę strony