Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja biologii kryminalistycznej NEXTlab2021

Data publikacji 06.10.2021

W dniach 21–24 września 2021 roku w Uniejowie odbyła się IV Konferencja Biologii Kryminalistycznej pt. „Automated Crime Biology Processes - NEXTlab2021”, zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Konferencja była poświęcona najnowszym technikom badawczym stosowanym w genetyce sądowej, kryminalistycznej praktyce laboratoryjnej oraz rozwojowi i wykorzystaniu baz danych DNA. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: insp. Tomasz Olczyk, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. dr n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Rady Naukowej CLKP. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był jubileuszowi 10. rocznicy utworzenia Instytutu Badawczego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Wykład okolicznościowy wygłosiła mł. insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii CLKP, która w swojej prezentacji przedstawiła historię biologii kryminalistycznej i jej obecne kierunki rozwoju. Następnie portfolio swoich firm zaprezentowali partnerzy biznesowi, z którymi CLKP wspólnie realizuje projekty badawczo-rozwojowe. Drugi dzień konferencji rozpoczął wykład prof. Bruce Budowle (University of North Texas Health Science Center, US), który omówił najnowsze technologie DNA wspierające proces śledztw kryminalnych. Podczas kolejnych wykładów uczestnicy konferencji zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie predykcji wieku, cech fenotypowych, badań mikrobiomu oraz zastosowania technologii MPS w kryminalistycznych badaniach biologicznych. Trzeci dzień konferencji poświęcony był tematyce kryminalistycznych baz danych DNA. Wykład rozpoczynający sesję wygłosił Tim Schellberg (Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs, US), który przedstawił aktualny stan rozwoju i funkcjonowania baz danych DNA na świecie. Podczas kolejnych wykładów zaprezentowane zostały zagadnienia legislacyjne, organizacyjnie i ekonomiczne związane z prowadzaniem baz danych DNA. Ostatni dzień konferencji dotyczył zagadnień związanych z kryminalistyczną praktyką laboratoryjną. W trakcie czterech dni wykładów swoje prezentacje wygłosiło kilkudziesięciu przedstawicieli laboratoriów kryminalistycznych, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz firm komercyjnych z Polski i zagranicy. Równolegle do sesji wykładowej odbywały się warsztaty fotograficzne, spotkania branżowe dla certyfikowanych specjalistów z zakresu analizy plam krwawych oraz warsztaty z wykorzystania narzędzi statystycznych „DNAxs/DNAStatistX” w analizie wyników badań genetycznych.

 • Uczestnicy IV Konferencji Biologii Kryminalistycznej pt. „Automated Crime Biology Processes - NEXTlab2021”
 • insp. dr n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP, podinsp. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP
 • insp. Tomasz Olczyk, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,
 • prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady Naukowej CLKP
 • mł. insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii CLKP
 • prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska, insp. Tomasz Olczyk, insp. dr n. med. Adam Frankowski
 • mł. insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka, Joanna Dąbrowska
 • Uczestnicy IV Konferencji Biologii Kryminalistycznej pt. „Automated Crime Biology Processes - NEXTlab2021”na sali obrad
 • Anna Jurga z Zakładu Biologii CLKP, Zakład Biologii CLKP, prof. Tadeusz Tomaszewski, Kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Tim Schellberg (Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs, US)
 • prof. Bruce Budowle (University of North Texas Health Science Center, US)
Powrót na górę strony