Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wyróżnione w konkursie „The Europol Excellence Award in Innovation”

Data publikacji 07.10.2021

105 zgłoszeń z 25 krajów członkowskich Europol – pomimo tak dużej konkurencji projekt „Development of a novel method for examination of biometric signatures drawn by hand on mobile devices to determine the possibility of providing conclusive opinion in forensic examinations”, zrealizowany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji został dostrzeżony przez jury konkursu i wytypowany jako jeden z trzech najbardziej innowacyjnych projektów.

Wyniki konkursu, organizowanego po raz pierwszy przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), ogłoszono podczas Europejskiej Konwencji Szefów Policji (EPCC – European Police Chief Convention), która odbyła się w dniach 29-30 września 2021 roku w Hadze. Stronę polską reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Nagrodę przyznano w dwóch kategoriach: za najbardziej innowacyjny projekt oraz najbardziej innowacyjną operację. CLKP zgłosiło dwie nominacje: wspomniany wyżej projekt: „Development of a novel method for examination of biometric signatures drawn by hand on mobile devices to determine the possibility of providing conclusive opinion in forensic examinations” oraz operację: „Establishing pandemic emergency SARS-CoV 2 screening system in forensic laboratories to assure continuity of police operations during the COVID-19 pandemic”. W finale konkursu znalazło się sześć inicjatyw (po trzy w każdej kategorii). Zwyciężyły przedsięwzięcia zrealizowane przez organy ścigania z Francji (projekt FORTNITE) i USA (operacja EMOTET).

Wyróżniony projekt, którego realizacji przewodziła kierownik Zakładu Badań Dokumentów Technik Audiowizualnych CLKP kom. Anna Przewor, dotyczył opracowania metody badań podpisów biometrycznych kreślonych odręcznie na urządzeniach mobilnych w celu określenia możliwości kategorycznego opiniowania w badaniach kryminalistycznych. Badania podjęte w CLKP były odpowiedzią na liczne pytania organów prowadzących postepowania karne, w których wystąpiły zakwestionowane podpisy biometryczne.  Badania prowadzone w CLKP miały na celu znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

— Czy istnieje możliwość naśladowania podpisu z zachowaniem podobieństwa cech biometrycznych i graficznych?

— Czy uda się dokonać fałszerstwa doskonałego?

— Jaką metodę badawczą należy zastosować i jaki typ materiału porównawczego należy zgromadzić do opiniowania elektronicznych podpisów biometrycznych?

— Jakie możliwości wnioskowania przyniesie analiza podpisów elektronicznych z warstwą biometryczną?

Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe jest opiniowanie w zakresie kwestionowanych podpisów biometrycznych. Jest to informacja szczególnie istotna dla organów procesowych, które od kilku lat spotykały się z tym specyficznym dowodem w sprawie. Wymiernym skutkiem przeprowadzonych badań (za sprawą wydanych opinii) jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa oraz wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie.

Projekt spotkał się z uznaniem jury, do ostatecznego zwycięstwa zabrakło naprawdę niewiele. Gratulujemy zespołowi badawczemu i życzymy dalszego rozwoju nowatorskich badań.

Powrót na górę strony