Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja "100. rocznica powstania Policji Państwowej"

Data publikacji 12.06.2019

W dniu 11 czerwca 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „100. Rocznica powstania Policji Państwowej”, w której z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział wziął Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski.

Konferencję dla uczczenia powołania Policji Państwowej zorganizowało Biuro Historii i Tradycji Policji KGP przy współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej KGP. Konferencja łączyła nauki społeczne i historyczne, których synteza pozwoliła na wzajemną refleksję o dziejach Policji oraz na wymianę doświadczeń, myśli i aktualnych badań dotyczących służby policyjnej. Uroczystego otwarcia dokonali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński Rektor UKSW. W konferencji udział wzięli wybitni historycy, medioznawcy, socjolodzy i językoznawcy reprezentujący różne środowiska akademickie. Dzięki tak szerokiemu doborowi, zarówno tematów, jak i prelegentów możliwe było interdyscyplinarne spojrzenie na fundamentalne elementy służby. Podczas obrad obok szeroko omawianego obszaru budowania i rozwoju formacji bezpieczeństwa na ziemiach polskich w tym utworzenia Policji Państwowej, istotną ich część poświęcono zarządzaniu informacją oraz analizie elementów językowych w komunikowaniu się formacji ze społeczeństwem, które wpływają na wizerunek Policji. Przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP Wystawa „Na Posterunku”, która towarzyszyła konferencji, prezentowała różne aspekty służby przedwojennych funkcjonariuszy. Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć m.in. pierwsze organizacje bezpieczeństwa, które dały asumpt do powołania jednolitej służby policyjnej, sposób zorganizowania Policji Państwowej, jej umundurowanie, wyposażenie oraz działania funkcjonariuszy podczas codziennej służby. Na ekspozycji zaprezentowano również ciekawe przedmioty użytku służbowego i dokumenty znajdujące się w zbiorach historycznych KGP. Dopełnieniem i kontynuacją historyczną wystawy o Policji Państwowej była wystawa panelowa Biura Komunikacji Społecznej KGP, ukazująca czasopisma i wydawnictwa wydawane po okresie II RP oraz kulturę policyjną.

Źródło: policja.pl
BKS KGP, BHiTP KGP/ipk/ zdj. Izabela Pajdała-Kusińska
Powrót na górę strony