Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie branżowe biegłych z zakresu badań chemicznych i materiałów wybuchowych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 06.10.2017

W dniach 3–6 października 2017 roku w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance odbyło się Spotkanie Branżowe Biegłych, Certyfikowanych Specjalistów i Kandydatów na Biegłych z zakresu badań chemicznych oraz badań materiałów wybuchowych zorganizowane przez Zakład Chemii CLKP.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele siedemnastu wojewódzkich laboratoriów kryminalistycznych oraz przedstawiciele CLKP zajmujący się badaniami chemicznymi i materiałami wybuchowymi.

Pierwszy dzień spotkania obejmował podsumowanie testów biegłości z zakresu analizy ilościowej ziela konopi i analizy jakościowej nowych substancji psychoaktywnych oraz  została omówiona nowa metodyka badania materiału roślinnego pochodzącego z konopi oraz instrukcja analizy ilościowej ziela konopi metodą GC FID.

W trakcie drugiego dnia spotkania przedstawiciele poszczególnych laboratoriów wojewódzkich zaprezentowali ciekawe przykłady z  nietypowych spraw wykonywanych przez biegłych. Omówiono trudności pojawiające się w trakcie analiz nietypowego materiału dowodowego, jak również problemy wynikające z pojawiających się nowych metod otrzymywania substancji zabronionych UoPN.

Dzień trzeci spotkania obejmował głównie tematykę badania materiałów i urządzeń wybuchowych, substancji łatwopalnych, drażniących i alkoholi. Omówiono między innymi typowe błędy w zabezpieczaniu śladów GSR, metodykę oznaczania alkoholu w LK KWP/KSP/CLKP, jak również przedstawiono wymagania dotyczące kandydatów na biegłych z zakresu badania materiałów i urządzeń wybuchowych. Biegli zaprezentowali również bardzo ciekawe i trudne przypadki z praktyki, w których wydawali opinie dotyczące materiałów i urządzeń wybuchowych.

Ostatniego dnia spotkania omówiono korzyści i trudności wynikające z projektów współpracy transgranicznej. Przedstawiono również realizowany w CLKP projekt microMole oraz przeanalizowano problemy pojawiające się w opiniowaniu spraw dotyczących nielegalnych wytwórni narkotyków.

Powrót na górę strony