Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"100th International Association for Identification", 2–8 sierpnia 2015, Sacramento (Kalifornia), USA

W dniach 2–8 sierpnia 2015 roku w miejscowości Sacramento w USA międzynarodowe stowarzyszenie International Association for Identification (IAI) zorganizowało po raz setny konferencję, na której spotkało się ponad 1000 naukowców oraz praktyków z różnych organizacji z całego świata zajmujących się głównie tematyką identyfikacji kryminalistycznej.

CLKP reprezentowali: Zastępca Dyrektora CLKP insp. Małgorzata Kwietniewska oraz biegli badań daktyloskopijnych – Urszula Więckiewicz i kom. Tomasz Szczepański.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących wykładów, a także nabycia praktycznych umiejętności z dziedziny daktyloskopii w trakcie warsztatów prowadzonych przez amerykańskich specjalistów.

Zakres tematyczny tegorocznej konferencji dotyczył w głównej mierze  popularyzowania najnowszych osiągnięć kryminalistyki. Program przedsięwzięcia obejmował liczne prezentacje, które koncentrowały się w większości wokół zagadnień związanych z badaniami daktyloskopijnymi, traseologicznymi oraz biometrią. W odniesieniu do badań daktyloskopijnych poruszano tematykę standardu nienumerycznego w identyfikacji daktyloskopijnej, najnowszych osiągnięć w zakresie wizualizacji śladów daktyloskopijnych, zabezpieczania śladów linii papilarnych na miejscu zdarzenia, funkcjonowania zautomatyzowanych systemów AFIS, w tym systemu NGI (Next Generation Identification), obejmującego oprócz linii papilarnych palców i dłoni, obrazy twarzy, tatuaże czy wprowadzane dopiero w formie badań pilotażowych obrazy tęczówki oka. Tematyka prezentacji oraz prezentowany sprzęt dotyczył także badań genetycznych. Zaprezentowano m. in. sprzęt do szybkiej analizy DNA, umożliwiający zintegrowanie danych w jednym systemie wraz z liniami papilarnymi oraz obrazem twarzy. Omawiane były również zagadnienia związane z systemem zarządzania jakością, a w szczególności problematyka akredytacji laboratoriów kryminalistycznych (ISO/IEC 17025:2005) oraz tematyka akredytacji miejsc zdarzeń (ISO 17020:2012).

Konferencji towarzyszyły także sesja posterowa oraz targi materiałów i sprzętu kryminalistycznego. Polscy przedstawiciele zaprezentowali poster: ,,IT forensic unit supporting the development of latent prints on ,,difficult” porous and non-porous surfaces”, promujący projekt badawczo-rozwojowy „MODUŁ” nr  DOBR-BIO4/044/13011/2013, finansowany ze środków NCBR.

Powrót na górę strony