Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 596 dla CLKP poświadczający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

W dniu 16.05.2005 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji uzyskało akredytację nr AB 596 na zgłoszone metody badawcze. Posiadanie akredytacji uwarunkowane jest coroczną, pozytywną oceną strony trzeciej przeprowadzanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 596 jest na bieżąco aktualizowany i wydawany przez PCA (szczegółowy Zakres znajduje się w zakładce System Jakości – Akredytowane metody badawcze).

 

 

 

Certyfikat dla CLKP poświadczający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

CLKP jest pierwszym laboratorium kryminalistycznym Policji, które uzyskało w roku 2003 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością. Utrzymanie Certyfikatu uzależnione jest od pozytywnej oceny strony trzeciej przeprowadzanej każdego roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Certyfikat wydawany jest na trzy lata, po ich upływie ma miejsce audit odnowienia. Obecnie Instytut posiada Certyfikat nr J-997/8/2021, który poświadcza spełnienie przez CLKP wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie:

  • wdrażania, utrzymywania i doskonalenia standardów pracy w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych,
  • organizowania i prowadzenia procesu szkolenia policyjnych biegłych kryminalistyki oraz wspierania doskonalenia zawodowego techników kryminalistyki,
  • wykonywania opinii, rozwoju metod badawczych oraz współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i poza policyjnymi w zakresie techniki kryminalistycznej,
  • realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z zakresu kryminalistyki.
 
 

IQNet (CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS) zwanym „Znakiem certyfikowanego systemu IQNet”

IQNet jest międzynarodową siecią jednostek certyfikujących skupiającą najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecną w ponad 150 krajach świata. Certyfikaty IQNet cieszą się wielkim uznaniem i są rozpoznawalne na całym świecie, szczególnie, iż jednostki certyfikujące wchodzące w skład IQNet podpisały umowy o wzajemnym uznawaniu certyfikatów wydanych przez członków IQNet. W związku z tym PCBC S.A. jako organizacja należąca do IQNet uprawniona jest do udostępnia swoim Klientom międzynarodowego certyfikatu oraz loga IQNet, uznanego na świecie jako synonim Jakości.

 
 
W IX Edycji Ogólnopolskiego Programu Konkursowego Najwyższa Jakość (QI) organizowanej pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji otrzymało certyfikat przyznania Złotego Godła Najwyższa Jakość Quality International 2015 w kategorii QI SERVICES - usługi najwyższej jakości „Opinia kryminalistyczna”.

 

 

 

Konkurs Forum Jakości Quality International 2009

Konkurs „Forum Jakości Quality International” jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub/i systemu zarządzania – organizacji, które mogą poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie.
Organizatorem konkursu jest Redakcja Forum Biznesu – dodatku informacyjno-promocyjnego do „Gazety Prawnej”. Patronat nad Forum sprawują: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Podstawą do przeprowadzenia analiz decydujących o wyłonieniu finalistów są oficjalne dane oraz opinia organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz powołanych ekspertów. Laureaci wyłonieni zostają w trzech kategoriach oraz w trzech grupach podmiotów, uzależnionych od ich wielkości zatrudnienia:
QI product – produkt najwyższej jakości,
QI services – usługi najwyższej jakości,
QI order – zarządzanie najwyższej jakości.

Eksperci oceniający zgłoszone do konkursu organizacje powoływani są w sposób niejawny przez Kapitułę konkursu. Obiektywne kryteria oceny zgłoszonych podmiotów przygotowane zostały przy pomocy Polskiego Centrum Akredytacji. Nagrodzone firmy mogą się posługiwać nieodpłatnie symbolem nagrody (znakiem QI) we wszystkich przejawach działalności: na opakowaniach, stronach internetowych, w reklamach. Stanowi to wyraźny znak dla klientów, kontrahentów oraz wszystkich partnerów biznesowych, że nagrodzona organizacja przywiązuje w swojej działalności dużą wagę do kwestii jakości. Laureaci i finaliści otrzymują od organizatorów dyplomy i medale QI.

Brązowym medalistą w konkursie Forum Jakości Quality International – edycja 2009, w kategorii QI order – zarządzanie najwyższej jakości, zostało Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji. W dniu 22 maja 2009 roku w siedzibie CLK KGP odbyło się uroczyste wręczenie medalu.

 

 

Udział w konkursie „Forum Jakości Quality International” Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP rozpoczęło w 2007 roku i już wtedy znalazło się w ścisłej czołówce finalistów otrzymując certyfikat upoważniający do posługiwania się elitarnym znakiem QI order – zarządzanie najwyższej jakości.

 
   

 
       

 
       
Nagroda Prezesa Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Nagroda Prezesa Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji ustanowiona została w celu wyróżnienia i promocji klientów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., którzy doskonalą zarządzanie organizacją oraz upowszechniają i promują problematykę jakości, dbając jednocześnie o środowisko naturalne.
O nagrodę mogą ubiegać się organizacje, które są czynnym klientem PCBC S.A. współpracującym co najmniej trzy lata w obszarze certyfikacji systemów zarządzania.
Wybór laureatów i wyróżnionych poprzedzony jest merytoryczną oceną złożonej do konkursu dokumentacji. Natomiast wyłaniani są oni w drodze tajnego głosowania, a o ich wyborze decyduje większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Kapituły.
W tegorocznej edycji Konkursu wyróżnienie otrzymało Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się na gali finałowej podczas zorganizowanego w dniu 8 listopada 2012 roku „Polskiego Dnia Jakości”.
Warto podkreślić, że wyróżnieni w konkursie otrzymują:
- prawo do posługiwania się w korespondencji i w promocji tytułem „Wyróżniony Nagrodą Prezesa Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.” w danym roku,
- dyplom okolicznościowy,
- 50% zniżki na opłaty stałe dla auditu odnowienia/wznowienia, przy złożeniu wniosku na proces odnowienia/wznowienia ważności certyfikatu w trzyletnim okresie obowiązywania umowy,
- 50% zniżki na jedno wybrane szkolenie w kolejnym roku kalendarzowym,
Lista laureatów wraz z krótkimi informacjami o każdym z nich jest publikowana na łamach kwartalnika „ABC Jakości” oraz w serwisie internetowym PCBC.S.A.
 
       
 
       
Powrót na górę strony