Nr 317/2022

317/2022

1. Magdalena Milczarek-Jabłońska "Doświadczenia zespołów DVI w zakresieprac identyfikacyjnych w świetle standardów Interpolu: sprawozdanie z 31 Międzynarodowej Konferencji DVI Interpolu w Lyonie" / "Experience of DVI teams with identification work in light of Interpol standards: report of the 31st Interpol International DVI Conference in Lyon"

2. Łukasz Kocielnik "Fałszerstwo podpisów za pomocą urządzenia mechaniczno-cyfrowego. Założenia projektu Rękopis" / "Forgery of signatures by means of a mechanicaldigital device. Assumptions of the Rękopis (Manuscript) Project"

3. Robert Arciszewski "Nowoczesne metody wizualizacji śladów wykorzystywanych w badaniach łusek i pocisków" / "Modern trace visualisation methods for examining shells and bullets"

4. Bartłomiej Noga "Wpływ zmatowienia kloszy reflektorów oraz rodzaju żarówek na zasięg plamy świetlnej świateł mijania samochodu marki Toyota Corolla" / "Effect of the fading of headlight covers and type of bulbs on the dipped beam light spot range for a Toyota Corolla"

Powrót na górę strony