Nr 316/2022

Nr 316/2022

1. Edyta Kot "Interoperacyjność unijnych systemów informacyjnych – narzędzie wykorzystywane w zwalczaniu terroryzmu i poważnej przestępczości transgranicznej (część II)" / "Interoperability of EU information systems – a tool to fight terrorism and serious cross-border crime (Part II)"

2. Sylwester Panasewicz "Unikanie rejestrowania czynności użytkownika: TOR, Linux Tails" / "Avoiding recording user activities: TOR, Linux Tails"

3. Ewa Jędrych, Robert Mróz, Krzysztof Biskup "Badania autentyczności numerów identyfikacyjnych" / "Verification of the authenticity of identification numbers"

4.Katarzyna Razarenkow "Włókna inteligentne w kryminalistyce" / "Smart fibres in forensics"

Powrót na górę strony