Magdalena Knak "Przypadkowe podobieństwo grafizmów osobniczych – studium przypadku"

Magdalena Kanak "Przypadkowe podobieństwo grafizmów osobniczych – studium przypadku"

Streszczenie
Zdarzają się sytuacje, w których biegły w swojej praktyce opiniodawczej musi zmierzyć się z podobieństwem grafizmów różnych osób. Podobieństwa takowe, których jest kilka rodzajów, mogą mieć różny stopień i w zależności od niego mogą one stwarzać ryzyko popełnienia błędu. Dodatkowym utrudnieniem w procesie badawczym może być sam materiał kwestionowany, gdy ogranicza się on do niezbyt wielu wyznaczników dystynktywnych o niewysokiej wartości identyfikacyjnej. Niniejszy artykuł prezentuje właśnie taki casus, w którym biegły spotkał się z bardzo wysoką zbieżnością grafizmów dwóch przypadkowych, niespokrewnionych osób, w odniesieniu do krótkich form podpisów dowodowych.

Słowa kluczowe: podobieństwo grafizmów, zbieżność grafizmów, materiał dowodowy, materiał kwestionowany, materiał porównawczy, wyznaczniki dystynktywne, wykonawca, cechy graficzne

Summary
In the course of their opinion-making practice, handwriting experts are bound to face an issue of similar handwriting between different individuals. As there are several types and degrees of such similarities, depending on a particular similarity degree, they may also pose a risk of error. The questioned material itself may present an additional difficulty in the examination process, especially when it is limited to a small number of distinctive features of a low identification value. This article presents a case study, in which an expert encountered a very high similarity
between two random, unrelated individuals’ handwriting consisting of short forms of evidential signatures.


Keywords: similarity of handwriting, evidence, questioned material, exemplars, distinctive features, writer, graphical features

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2022.315.3

Powrót na górę strony