Anna Murdoch, Caroline Byczynski "Konsekwencje nieudanej interwencji wychowawczej i medycznej w procesie przeciwdziałania zjawisku bullyingu"

Anna Murdoch, Caroline Byczynski "Konsekwencje nieudanej interwencji wychowawczej i medycznej w procesie przeciwdziałania zjawisku bullyingu"

Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie, że brak współdziałania rodziców, lekarzy, systemu edukacyjnego oraz prawnego może przeważyć szalę okoliczności kryzysowych, przyczyniając się, pośrednio, do incydentów krańcowych, tj. „zabójstw szkolnych” i/lub samobójstw. Za podstawę empiryczną w artykule posłużyła analiza studium przypadku masakry z Columbine High School z 1999 r. Obok niedostatecznego współdziałania otoczenia, które nie rozpoznało poprawnie zaburzeń (psychopatia, depresja) i ewolucji kryzysu psychicznego u sprawców, hipotezy badawcze identyfikują jako zmienne korelacyjne tragedii: lekceważenie zjawiska bullyingu, doświadczanego przez Harrisa i Klebolda przez co najmniej cztery lata w krytycznym etapie życia, tj. między dwunastym a siedemnastym rokiem życia, oraz dysfunkcyjny charakter więzi między nimi. Wskazano na niepożądane skutki incydentu, w postaci zachowań naśladowniczych na świecie, m.in. z powodu gloryfikacji sprawców oraz wiralnego rozprzestrzenia się opisu incydentu w sieci i popkulturze. Sformułowano potencjalne kierunki pogłębionych badań, w tym badań o charakterze ilościowym, nad zjawiskiem bullyingu i cyberbullyingu wśród młodzieży, jak również rekomendacje dla wybranych decydentów.


Słowa kluczowe: bullying w szkole, depresja, psychopatia, pakt zemsty, „zabójstwo szkolne”, porażka wychowawcza, kult „szkolnych morderców”

Abstract
The objective of the paper is to posit that family care, educational systems, institutions, such as healthcare and law enforcement, when they fail to act in unison, may, in fact, contribute indirectly to a volatile school crisis, which in turn may evolve into disasters, such as school shootings and/or suicide. The 1999 Columbine High School massacre, compiled into a case study, has served as the empirical source for the study. Next to the poorly synchronised family and institutional efforts to correctly diagnose psychopathic traits in one perpetrator and depression in the other, and failure to recognise their acute emotional crisis, two other variables contributing to the Columbine High shooting have been proposed. It is hypothesised that bullying (largely undermined and underestimated) to which Harris and Klebold had been exposed for at least four years, during the milestone 12 to 17 life stage, and the dysfunctional relationship between them, might have been the other massacre driving agents. Several negative repercussions of the Columbine shooting, such as worldwide copycat school shootings, resulting from a cult status of the Columbine murderers as well as their massive presence on the Internet and in pop culture, have been enumerated. Follow-up and further research studies have been proposed, including some quantitative projects, on bullying and cyber bullying among adolescents. Recommendations for decision makers have been listed.


Keywords: bullying at school, depression, psychopathy, revenge pact, school shootings, school care failure, Columbine murder cult

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2022.315.2

Powrót na górę strony