Nr 315/2022

Nr 315/2022

1. Edyta Kot "Interoperacyjność unijnych systemów informacyjnych – narzędzie wykorzystywane w zwalczaniu terroryzmu i poważnej przestępczości transgranicznej (część I)" / "Interoperability of EU information systems – a tool to fight terrorism and serious cross-border crime (Part I)"

2. Anna Murdoch, Caroline Byczynski "Konsekwencje nieudanej interwencji wychowawczej i medycznej w procesie przeciwdziałania zjawisku bullyingu wobec uczniów z zaburzeniami osobowości i depresyjnymi na przykładzie studium przypadku: zabójstwo masowe w Columbine High School, 20 kwietnia 1999 r." / "When the school and medical care professionals fail to prevent bullying of students with a personality disorder syndromeand depression: the case of the Columbine High School shooting, 20 April 1999"

3. Magdalena Knak "Przypadkowe podobieństwo grafizmów osobniczych – studium przypadku" / "The coincidental similarity of individual handwriting – a case study"

4. Karolina Kozdrój-Miler, Joanna Jędraszek, Krzysztof Klemczak "Ujawnianie śladów traseologicznych" / "Footwear impressions visualisation"

Powrót na górę strony