Wojciech Kotowski „Pochodne LSD. Obecny status prawny, analiza widma MS i próba interpretacji rozpadu dróg fragmentacyjnych"

Wojciech Kotowski „Pochodne LSD. Obecny status prawny, analiza widma MS i próba interpretacji rozpadu dróg fragmentacyjnych"

Streszczenie
W niniejszym artykule został przedstawiony rys historyczny wraz z ogólną charakterystyką dietyloamidu kwa
su lizergowego (LSD). Uwzględniono również coraz popularniejsze nowe pochodne LSD. Przedstawiono zmieniający się wraz z upływem czasu ich status prawny, następnie dokonano próby interpretacji widma masowego, analizując ścieżki fragmentacji cząsteczki na przykładzie 1P-LSD. Zwrócono uwagę na sposób przygotowania próbek, a także odpowiednio dobrane warunki chromatograficzne.

Słowa kluczowe: LSD, fragmentacja, widmo masowe, GC-MS, halucynogeny, NPS

Summary
This article presents a historical overview along with the general characteristics of lysergic acid diethylamide
(LSD). The increasingly popular new derivatives of LSD were also included. Their changing legal status over time was presented, followed by an attempt to interpret mass spectrum by analysing the fragmentation pathways of the molecule using 1P-LSD as an example. Attention was paid to the method of sample preparation, as well as appropriately chosen chromatographic conditions.

Key words: LSD, fragmentation, mass spectrum, GC-MS, hallucinogens, NPS

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.314.3

Powrót na górę strony