Nr 314/2021

Nr 314/2021

1. Anna Brągoszewska, Ewa Kartasińska, Paweł Wierzchowski, Jakub Mondzelewski „Wewnętrzna walidacja RapidHITTM IT200 – systemu zautomatyzowanej identyfikacji człowieka na podstawie analizy DNA"/Internal validation of RapidHITTM 200 – DNA analysis system for automated human identification"

2. Katarzyna Staciwa „Krajowa koncepcja rozwiązań systemowych w obszarze zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci"/„National concept for systemic solutions to combat child sexual exploitation and abuse"

3. Wojciech Kotowski „Pochodne LSD. Obecny status prawny, analiza widma MS i próba interpretacji rozpadu dróg fragmentacyjnych"/ „LSD derivatives. Current legal status, MS spectrum analysis and an attempt to interpret decomposition of fragmentation pathways"

4. Magdalena Mirek, Mateusz Kowalcze „Badania mikrośladów chemicznych ostatnią deską ratunku?"/„Examination of chemical micro-traces - the last resort?"

 

Powrót na górę strony