Nr 313/2021

Nr 313/2021

Spis treści:

1. Regine Ynez H. De Mesa, Ysabella Bernice D.J. Yapchiongco, Carmela A. Evangelista, Maria Olivia M. Alcantara, Konika D. Kub-ao, Richard Jonathan O. Taduran „Ustalanie płci w populacji Filipińczyków na podstawie gęstości linii papilarnych na płaskich odbitkach"/„Sex determination from plain fingerprint ridge density in Filipinos"

2. Ewa Rogoża, Katarzyna Drzewiecka „Rejestracja śladów daktyloskopijnych systemem TrasoScan"/„Registration of fingerprints with TrasoScan System"

3. Kazimierz J. Pawelec „Katastrofa w ruchu drogowym a nagłość zdarzenia, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2019 r., V KK 143/19, OSNKW 2020, nr 4, poz. 13"/ „A traffic disaster and the suddenness of the incident, commentary to the Supreme Court judgement of 4th December, 2019, V KK 143/19, OSNKW 2020, no. 4, item 13"

4. Beata Krzemińska „Walidacja Mobilnego Stanowiska Daktyloskopijnego w ramach projektu HIT-NET "/„Validation of the Mobile Fingerprint Workstation under the HIT-NET project"

 

Powrót na górę strony