A. Jagiełło, A. Woźniak, B. Szczerba, R. Płoski, M. Rydzanicz, A. Pollak, A. Frolova, M. Kowalski, P. Łabaj, A. Ossowski, W. Branicki, K.Herda, K. Marszałek, R. Zbieć-Piekarska „Wykorzystanie potencjału mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce"

Agata Jagiełło, Anna Woźniak, Błażej Szczerba, Rafał Płoski, Małgorzata Rydzanicz, Agnieszka Pollak, Alina Frolova, Michał Kowalski, Paweł Łabaj, Andrzej Ossowski, Wojciech Branicki, Kinga Herda, Kamila Marszałek, Renata Zbieć-Piekarska „Wykorzystanie potencjału mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce"

Streszczenie
Konsorcjum naukowe pod przewodnictwem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podjęło się opracowania metody analizy DNA mikrobiomu gleby, która znajdzie zastosowanie w badaniach kryminalistycznych. Celem projektu o akronimie SMAFT (Soil Microbiome Analysis Forensic Tool, http://smaft.eu/), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/03/01/2019), jest stworzenie nowego narzędzia umożliwiającego powiązanie śladu w postaci próbki gleby z określoną lokalizacją geograficzną. W pierwszej części artykułu przybliżono pojęcie mikrobiomu oraz przedstawiono możliwości wykorzystania analiz DNA mikrobiomu w kryminalistyce. W jego drugiej części szczegółowo opisano etapy realizowanego projektu, począwszy od zbierania próbek gleby z różnych miejsc Polski w czterech porach roku i izolacji z nich DNA mikrobiomów, poprzez oparte na technologii MPS (ang. Massively Parallel Sequencing) sekwencjonowanie izolatów oraz opracowanie testu genetycznego zawierającego zestaw markerów metagenomicznych pozwalających na skuteczną indywidualizację próbek gleby, aż po stworzenie systemu informatycznego umożliwiającego analizę i interpretację otrzymanych wyników, który obejmuje bazę danych profili DNA mikrobiomów gleb pochodzących z różnych miejsc Polski.


Słowa kluczowe: mikrobiom, gleba, kryminalistyka, metagenomika, analizy metataksonomiczne, sekwen-
cjonowanie MPS, bioinformatyka, projekt NCBiR

Summary
Biometrics is one of the basic detection techniques used in law enforcement activities on a daily basis. Like other techniques, it is constantly changing. This article aims to provide an overview of what was in the past, what is now, and what will be in the near future. It presents the selected methods of collecting some of the data, as well as the systems used to  rocess them. In addition, practical guidance is provided on how individual biometric data should be collected and, for specific cases, it explains why the data collection procedure is carried out in one way and not another, and what it means for its subsequent processing. As problems sometimes arise during recovery of the material they have been presented together with an overview of the reasons for that. In addition to information on the technical aspects, the article also includes references to legal acts regulatingissues related to biometrics.


Key words: biometry, dactyloscopic data, DNA, facial image, RapidHIT, Live Scanner

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.312.3

Powrót na górę strony