Nr 311/2021

Nr 311/2021

Spis treści:

1. James A. Bailey „Analiza śladów cięcia drewna pilarką"/„Analysis of chainsaw cutting patterns"

2. Anna Przewor, Łukasz Kocielnik „Biometryczne podpisy elektroniczne jako nowy przedmiot badań pismoznawczych"/„Biometric electronic signatures as the new object of handwriting examination"

3. Robert Bachliński „Badania gleb, wyrobów kamieniarskich i skał – wybrane przypadki opinii wykonywanych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie"/ „Research on soils, stone products and rocks – selected cases of opinions issued by the Central Forensic Laboratory of the Police in Warsaw"

4. Anna Kamińska „Biegły w postępowaniu przygotowawczym – jego rola w procesie wykrywczym na przykładzie sprawy o zabójstwo sprzed 26 lat"/ „Expert witness in preparatory proceedings and his/her role in the investigation based on an exampleof a manslaughter case from 26 years ago"

Powrót na górę strony