Media o nas

Artykuł Agnieszki Łukomskiej i Michała Białęckiego w magazynie "Policja 997"

W numerze 5 (146) magazynu ilustrowanego "Policja 997" ukazał się artykuł autorstwa Agnieszki Łukomskiej z Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP oraz nadkom. Michała Białęckiego, Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP o konferencji "Kryminologia i kryminalistyka w służbie pedagogiki resocjalizacyjnej".

Konferencja zorganizowana przez  Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji "Dwa Światy" odbyła się 29 marca 2017 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozaniu.  
O udziale autorów artykułu w tej konferencji można również przeczytać w aktualnościach CLKP

http://clk.policja.pl/clk/aktualnosci/141019,IX-Dzien-Tworczej-Resocjalizacji-na-Uniwersytecie-im-Adama-Mickiewicza-w-Poznani.html?search=8345

 

Powrót na górę strony