Media o nas

Nowe uprawnienia Policji

W kwietniowym numerze miesięcznika "Policja 997" (nr 4 (121)/2015) ukazał się artykuł poświęcony wchodzącemu w życie od 20 lipca 2015 roku rozporządzeniu (nr 603/2013 z 26 czerwca 2013 r.) dotyczącemu ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców, dzięki czemu policja będzie mogła porównywać dane daktyloskopijne z danymi daktyloskopijnymi zgromadzonymi w systemie Eurodac.