Dane teleadresowe

Aleje Ujazdowskie 7
00-583 Warszawa

Sekretariat Dyrektora

tel.: 47 721 55 95
tel.: 47 721 51 10
faks: 47 721 55 56

e-mail: clkp@policja.gov.pl

Kancelaria

tel.: 47 721 57 97
faks: 47 721 55 57
faks: 47 721 55 58

e-mail: kancelariaclkp@policja.gov.pl

Wydział Ogólny

Naczelnik:
nadkom. Justyna Bernat

Sekretariat
tel.: 47 721 56 78
faks: 47 725 67 51
e-mail: clkpw1@policja.gov.pl

Wydział Wsparcia Logistycznego

Naczelnik:
podinsp. Lech Hyb

Sekretariat
tel.: 47 721 48 01
faks: 47 725 67 52
e-mail: clkpw2@policja.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa Informacji
i Nadzoru

Naczelnik
mł. insp. Wiktor Dmitruk

Sekretariat
tel.: 47 721 58 58
faks: 47 725 67 53
e-mail: clkpw3@policja.gov.pl

Wydział Badań Dokumentów
i Informatyki Śledczej

p.o. Zastępca Naczelnika:
asp. szt. Małgorzata Wasilewska

Sekretariat
tel.: 47 721 55 99
faks: 47 721 56 97
e-mail: clkpw4@policja.gov.pl

Wydział Badań Broni, Mechanoskopii
i Wypadków Drogowych

Naczelnik:
nadkom. dr inż. Michał Borusiński

Sekretariat
tel.: 47 721 55 94
faks: 47 721 32 17
e-mail: clkpw5@policja.gov.pl

Wydział Badań Chemicznych

Naczelnik:
mł. insp. dr Katarzyna Razarenkow

Sekretariat
tel.: 47 721 50 78
faks: 47 725 67 50
e-mail: clkpw6@policja.gov.pl

Pełnomocnik Dyrektora CLKP
ds. Zarządzania Jakością

mł. insp. Elżbieta Marciniak

tel.: 47 721 24 85
e-mail: elzbieta.marciniak@policja.gov.pl

 

 

 

 

Zespół Kontroli

nadkom. Sławomir Celiński

tel.: 47 721 56 24
e-mail: slawomir.celinski@policja.gov.pl

 

 

 

 

 


Wydział Badań Daktyloskopijnych
i Traseologicznych

ul. Wiśniowa 58a
02-520 Warszawa

Naczelnik:
mł. insp. Artur Krasuski

Sekretariat:
tel.: 47 721 72 43
faks: 47 721 59 42
tel. miejski / faks: 22 646 58 11
e-mail: clkpw7@policja.gov.pl


Wydział Badań Genetycznych

ul. Iwicka 14
00-735 Warszawa

p.o. Naczelnik
podinsp. Żanetta Makowska

Sekretariat:
tel. 47 721 26 27
faks: 47 721 26 06
e-mail: clkpw8@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony