Dyrektorzy Laboratorium

Dyrektorzy Laboratorium

    dr Marian WESTWALEWICZ

Kierownik Laboratorium Chemiczno-Rozpoznawczego
1921 r.
 

    insp. Józef PIĄTKIEWICZ

Kierownik Laboratorium Kryminalistycznego
Głównej Szkoły Policyjnej
1926 r.

Kierownik Laboratorium Policyjnego Komendy Głównej PP
1927
1931
 

    podinsp. dr Władysław SOBOLEWSKI

Kierownik Laboratorium Policyjnego Komendy Głównej PP
1931
1936

Kierownik Referatu Techniki Śledczej Komendy Głównej PP
1936
1937
 

    mjr dr Paweł HOROSZOWSKI

Szef Sekcji Naukowo-Technicznej Ekspertyzy
Komendy Głównej MO
1945
1949
 

    Henryk KWIECIŃSKI

Kierownik Centralnego Laboratorium Ekspertyz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
1947
1949
 

    mjr mgr Aniela OLSZYNA

Kierownik Centralnego Laboratorium Ekspertyz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
1950
1954
 

    kpt. mgr Józef BIENIEK

Kierownik Laboratorium Ekspertyz
Wydziału Naukowo-Technicznego
Oddziału Śledczego Komendy Głównej MO
1954
1955
 

    mjr Filip ETTINGER

Naczelnik Wydziału Naukowo-Technicznego
Oddziału Śledczego Komendy Głównej MO
1954
1955
 

    płk dr Ryszard ZELWIAŃSKI

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO
1955
1968
 

    płk dr Zdzisław BIERNACZYK

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO
1968
1972
 

    płk mgr Bolesław PATER

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO
1974
1983
 

    płk dr Tadeusz RYDZEK

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO
1983
1989

Dyrektor Instytutu Kryminalistyki MSW
1989
1990
 

    insp. dr Czesław SZULC

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
1990
1991
 

    insp. dr Zbigniew RUSZKOWSKI

Szef Oddziału Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Departamentu Policji Kryminalnej KGP
1991 r.

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP
1992
1997
 

    insp. dr Mieczysław GOC

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP
1997
2002
 

    insp. dr inż. Andrzej FILEWICZ

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP
2002
2007
 

   
mł. insp. Paweł RYBICKI
 
Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP
20072011
p.o. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
20112013

 


   
insp. dr Waldemar KRAWCZYK
 

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
2013–2016

 

   

insp. dr n. med. Radosław JUŹWIAK


Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
2017–2022

 
Powrót na górę strony