Zadania dofinansowane z środków budżetu państwa

Zakup na potrzeby CLKP zestawu komuterowego i lapotapa

Opis:

Dofinansowanie z środków budżetu państwa zakupu na potrzeby CLKP zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz laptopa wraz z oprogramowaniem

Okres realizacji:

Rozpczęcie projektu: 01.07.2021 r.

Zakończenie projektu: 05.11.2021 r.

Sposób finansowania:

całkowita wartość projektu: 29 936,48 zł

Dotacja celowa:

29 936,48 zł           

Źródło dotacji:

Dofinansowano z środków budżetu państwa

Powrót na górę strony