Zadania dofinansowane z środków budżetu państwa

Zakup na potrzeby CLKP samochodu służbowego

Opis:

Dofinasowanie z środków budżetu państwa zakupu samochodu służbowego Citroen Berlingo Van XL na potrzeby CLKP

Okres realizacji:

Zakończenie projektu - 31.12.2020 r.

Sposób finansowania:

całkowita wartość projektu: 96 924 zł

Dotacja celowa:

96 924 zł

Źródło dotacji:

Dofinansowano z środków budżetu państwa

Powrót na górę strony