Zakończone

Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych

W dniu 9 marca 2022 roku zakończono realizację projektu Nr DOB-BIO9/05/01/2018 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 9/2018 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Projekt realizowany przez konsorcjum nakukowe: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (lider), Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna, Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest opracowanie specjalistycznego zestawu folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania materiału biologicznego wraz z dedykowanymi metodami ekstrakcji DNA do badań kryminalistycznych.

Cele szczegółowe:
1. Rozpoznanie miejsc najczęstszego występowania śladów kontaktowych do badań DNA oraz opracowanie modelowego śladu kontaktowego.
2. Ocena przydatności różnych podłoży adhezyjnych do zastosowań w genetycesądowej uwzględniając odzysk materiału biologicznego, w tym technikami laserowej mikrodysekcji.
3. Opracowanie optymalnej metody ekstrakcji DNA z wybranych podłoży możliwe poprzez opracowanie gotowego zestawu odczynników do posiadanych przez Policję i inne laboratoria kryminalistyczne metod ekstrakcji DNA (urządzenia automatyczne i półautomatyczne) oraz  zoptymalizowanie obowiązujących już protokołów ekstrakcji DNA w oparciu o dostępną i użytkowaną chemię.
4. Opracowanie optymalnych metod zapewnienia jałowości folii (porównanie dostępnych technik wyjaławiania materiałów adhezyjnych i wybranie najskuteczniejszej do finalnego produktu), ich wielkości i form konfekcjonowania (stworzenie prototypu zestawu folii wielkości dostosowanych do najczęściej procedowanych śladów, form zabezpieczenia i oznaczenia zestawu przed i po użyciu (opracowanie sposobów nadruku etykiet/metryczek śladowych i/lub ich trwałego przyłączania).

Wartość projektu i dofinansowania: 10.857.645,00 zł

Powrót na górę strony