Zakończone

Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej

Projekt Nr DOB-BIO9/03/01/2018 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 9/2018, realizowany przez konsorcjum naukowe w składzie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (lider), Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji , Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Informatyki Przemysłowej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, LASAR ELEKTRONIKA Antoni Siejca

Celem głównym projektu było opracowanie technologii umożliwiającej zastosowanie w praktyce kryminalistycznej nowej techniki próżniowego ujawniania śladów linii papilarnych przy wykorzystaniu obecnie stosowanych w daktyloskopii lub nowych związków chemicznych w fazie gazowej generowanej termicznie.
Cele szczegółowe:
1. Uzyskanie optymalnych warunków sensybilizacji śladów linii papilarnych, tj. ciśnienia oraz temperatury sublimacji substancji aktywnej.
2. Określenie roboczych parametrów umożliwiających przeprowadzanie procesu ujawniania w warunkach obniżonego ciśnienia.
3. Opracowanie założeń konstrukcyjnych spełniających wymagania stawiane sprzętowi w laboratorium kryminalistycznym oraz budowa kompletnego stanowiska próżniowego wraz z wyposażeniem oraz aparaturą pomiarową.
4. Badanie właściwości wybranych substancji wykorzystywanych w procesie ujawniania śladów linii papilarnych, ze szczególnym uwzględnieniem optymalnych parametrów przebiegu przemiany fazowej.
5. Badanie i optymalizacja parametrów przebiegu reakcji chemicznych.
6. Badanie porównawcze nowej metody z konwencjonalnie stosowanymi metodami ujawniania śladów linii papilarnych.
7. Zautomatyzowanie procesu ujawniania w trakcie pracy urządzenia.
8. Przeprowadzenie badań walidacyjnych skonstruowanej aparatury na reprezentatywnej próbie badawczej w celu określenia skuteczności nowej technologii.
9. Wytworzenie prototypu urządzenia w formie umożliwiającej wykorzystanie komercyjne.

Powrót na górę strony