Zakończone

System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowaczych i czynności wykrywczych HIT-NET

W dniu 31 marca 2022 roku zakończono realizację projektu Nr DOB-BIO9/13/01/2018 finansowanego przez NCBR w ramach konkursu nr 9/2018 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Projekt realizowany był przez konsorcjum naukowe w składzie: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o.

Wyniki kryminalistycznych badań DNA i badań daktyloskopijnych są jednymi z najważniejszych dowodów w procesie karnym, ponieważ pozwalają na jednoznaczne wskazanie zgodności pomiędzy śladem ujawnionym na miejscu przestępstwa i osobą, która go pozostawiła. Do odnajdywania tych zgodności służą funkcjonujące w strukturach Policji: Baza Danych DNA i Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS). Projekt ma na celu opracowanie systemu informatycznego, który podniesie możliwości wykrywcze tych baz i przyczyni się do wzrostu liczby zidentyfikowanych sprawców przestępstw. Opracowany system umożliwi integrację wyników trafień typu ślad – ślad, ślad – osoba oraz osoba –osoba uzyskiwanych w bazach danych DNA i danych daktyloskopijnych oraz w ramach międzynarodowej wymiany danych (Prüm, Interpol, Eurodac), budowanie sieci graficznych powiązań pomiędzy tymi danymi i przetwarzanie dodatkowych przydatnych informacji kryminalnych. System będzie wyposażony w szereg narzędzi, które pozwolą na graficzną wizualizację rozkładu sieci powiązań w czasie i przestrzeni, a także na przeszukiwanie danych i kompleksową analizę związków pomiędzy osobami, śladami i miejscami przestępstw. Wdrożenie opracowanego systemu analitycznego w jednostkach Policji wpłynie na przyspieszenie procesu kojarzenia przestępstw, identyfikacji sprawców i używanych przez nich tożsamości. Bezpośrednio przyczyni się do skrócenia czasu prowadzonych postępowań oraz obniżenia ich kosztów. Pozwoli także na monitorowanie powiązań przestępczych, co przełoży się na efektywniejsze zapobieganie i zwalczanie przestępstw zarówno krajowych, jak również o charakterze międzynarodowym i terrorystycznym.

Powrót na górę strony