Zakończone

Visible Attributes through Genomics: Broadened Forensic Use of DNA for Constructing Composite Sketches from Traces – VISAGE

W dniu 31 października 2021 roku zakończyła się realizacja projektu "Visible Attributes through Genomics: Broadened Forensic Use of DNA for Constructing Composite Sketches from Traces – VISAGE".

Projekt finansowany był ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 740580. W ramach projektu „Visible Attributes through Genomics: Broadened Forensic Use of DNA for Constructing Composite Sketches from Traces” opracowano i zwalidowano prototyp narzędzi o nazwie VISAGE, które będą służyły do uzyskania jak najszerszych informacji na temat wyglądu, wieku i pochodzenia geograficznego nieznanej osoby na podstawie śladów DNA zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, co pozwoli na opracowanie portretu pamięciowego tej osoby.

 

On the 31st October 2021 the implementation of the project titled “Visible Attributes through Genomics: Broadened Forensic Use of DNA for Constructing Composite Sketches from Traces – VISAGE” was completed. The project received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 740580. The aim of the project „Visible Attributes through Genomics: Broadened Forensic Use of DNA for Constructing Composite Sketches from Traces” was to develop and validate a set of prototype tools (VISAGE Toolkit) for producing as detailed as possible appearance, age, and bio-geographic ancestry prediction information of an unknown trace donor, allowing the construction of composite sketches from biological traces recovered at crime scenes.

Powrót na górę strony