Zakończone

„Sewage Monitoring System For Tracking Synthetic Drug Laboratories — microMole”

Data publikacji 30.09.2019

W dniu 28 lutego 2019 roku zakończyła się realizacja projektu Nr 653626 pt. „Sewage Monitoring System For Tracking Synthetic Drug Laboratories — microMole” w ramach programu Horyzont 2020 (System monitorowania ścieków w celu wykrywania nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki syntetyczne.).

Celem projektu „microMole” było zaprojektowanie, stworzenie i przetestowanie prototypu systemu do legalnego dokumentowania, pobierania próbek i monitorowania działań laboratoriów przeznaczonych do produkcji substancji typu ATS lub ich prekursorów na obszarach miejskich.

 

Pliki do pobrania

  • Sewage Monitoring System For Tracking Synthetic Drug Laboratories — microMole informacja o zakończeniu
    351.99 KB
    „Sewage Monitoring System For Tracking Synthetic Drug Laboratories — microMole” System monitorowania ścieków w celu wykrywania nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki syntetyczne The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 653626 Program EU: Horyzont 2020 Konkurs: FCT-05-2014 Law enforcement capabilities topic 1: Develop novel monitoring systems and miniaturised sensors that improve Law Enforcement Agencies' evidence- gathering abilities Rodzaj działania: Działanie innowacyjne (IA) Numer umowy: 653626 Tytuł projektu: „Sewage Monitoring System For Tracking Synthetic Drug Laboratories — microMole” Czas trwania: 1 września 2015 – 28 lutego 2019 (42 miesiące) Budżet: 4 992 866,33 EUR Partnerzy: Politechnika Warszawska (Koordynator)(Polska), Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (Polska), Bundeskriminalamt (Niemcy), Blue Technologies Sp. z o.o. (Polska), Capsenze Handelsbolag (Szwecja), JGK Tech EHF (Islandia), Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.v. (Niemcy), Stichting Katholieke Universiteit Brabant Universiteit van Tilburg (Holandia), Universiteit Gent (Belgia), Universite Lyon 1 Claude Bernard (Francja), Universitaet der Bundeswehr Muenchen (Niemcy) Opis: Celem projektu „microMole” było zaprojektowanie, stworzenie i przetestowanie prototypu systemu do legalnego dokumentowania, pobierania próbek i monitorowania działań laboratoriów przeznaczonych do produkcji substancji typu ATS lub ich prekursorów na obszarach miejskich. Opracowany system byłby wykorzystywany w przypadku, gdy: 1. istnieje podejrzenie produkcji substancji typu ATS na określonym obszarze, w celu wykrycia nielegalnego laboratorium; 2. zachodzi duże podejrzenie, że na konkretnym obszarze produkuje się substancje typu ATS, w celu zabezpieczenia materiału do badań i potencjalnego użycia, jako dowód w sądzie, jak również jako narzędzie wspomagające organy ścigania w planowaniu przeprowadzenia likwidacji wykrytego nielegalnego laboratorium. Prototyp zintegrowanego systemu składa się z czterech urządzeń: trzech urządzeń w postaci pierścieni i jednego urządzenia w postaci bramki. Dwa pierścienie wyposażone są w czujniki pomiaru pH i przewodności, baterię i moduł transmisji radiowej. Trzeci pierścień wyposażony jest w moduł próbkowania, baterię, optyczny moduł komunikacyjny i moduł transmisji radiowej. Każde z urządzeń w postaci pierścienia zostało zaprojektowane tak, aby uniknąć zablokowania rur kanalizacyjnych. Prototyp zintegrowanego systemu jest w stanie automatycznie analizować zmiany pH i przewodności ścieków przepływających w czasie rzeczywistym. System jest również w stanie przechwycić próbkę ścieków za pomocą modułu próbkowania, a dodatkowo może również zaalarmować zewnętrznego odbiorcę. W module próbkowania mogą być przechowywane maksymalnie trzy niezależne próbki. Konsorcjum opracowało również robota, który umożliwia zdalny montaż urządzeń w postaci pierścieni w rurach kanalizacyjnych o średnicy nie mniejszej niż 250 mm.