Zakończone

Kołowy Autonomiczny Namierzacz i Analizator „KANIA”

W dniu 20 grudnia 2018 roku zakończyła się realizacja projektu Nr DOB-BIO7/21/01/2015 pt.: „Kołowy Autonomiczny Namierzacz i Analizator „KANIA” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 7/2015 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Projekt realizowany był w oparciu o umowę podpisaną z NCBR w dniu 21.12.2015 roku przez konsorcjum naukowe w składzie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (lider projektu), Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Sonovero Sp. z o.o. Celem projektu było opracowanie, budowa i przetestowanie mobilnego, autonomicznego systemu analitycznego pozwalającego na wykrycie laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz miejsc uprawy konopi tzw. narkotycznej. Efektem końcowym projektu jest prototyp systemu ujawniania laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz miejsc uprawy konopi tzw. narkotycznych wraz z dokumentacją techniczną, metodyką wykorzystania oraz instrukcją użytkownika. W wyniku realizacji projektu oczekiwana jest, przede wszystkim zasadnicza poprawa w zakresie usprawnienia działań Policji związanych z wykrywaniem i likwidacją miejsc nielegalnej produkcji narkotyków i upraw konopi. Opracowane narzędzie umożliwi szybsze i sprawniejsze wykrycie i zlokalizowanie miejsc działalności przestępczej. Przyczyni się ono również do poprawy w zakresie bezpieczeństwa funkcjonariuszy biorących udział w takich działaniach. Dzięki budowie modułowej urządzenie będzie można łatwo rozbudować i dostosować do nowych potrzeb i warunków. Wynik realizacji niniejszego projektu będzie miał zastosowanie przede wszystkim w praktyce działania głównie Policji oraz Straży Granicznej, szczególnie w przypadku funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Po drobnych modyfikacjach istnieje możliwość zastosowania wyników projektu do procesu wykrywania materiałów wybuchowych oraz ewentualnie broni chemicznej.

Powrót na górę strony