Zakończone

Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych

W dniu 28.02.2017 r. zakończyła się realizacja projektu Nr DOBR/0006/R/ID1/2012/03 pt. „Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych”.

Projekt był realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • Politechnika Warszawska (lider projektu),
  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
  • Uniwersytet Warszawski,
  • CYBID sp. z o.o. sp. komandytowa.

W ramach realizacji projektu opracowano platformę informatyczno-sprzętową umożliwiającą zabezpieczenie oraz analizę śladów krwi ujawnionych na miejscu zdarzenia z wykorzystaniem technologii skanowania 3D. W 2016 roku zespół uzyskał zgodę NCBR na zwiększenie finansowania projektu oraz podniesienie stopnia gotowości technologicznej opracowywanych rozwiązań. Cel ten został całkowicie osiągnięty co zostało zaprezentowane w trakcie prezentacji technologii Zespołowi Nadzorującemu z ramienia NCBR.  

Opracowane w ramach rozszerzenia ulepszenie polegające na miniaturyzacji skanera oświetlenia strukturalnego oraz zaimplementowanie do przyjętego schematu dokumentacji 3D technologii SfM  (Structure from Motion) w znaczący sposób zwiększyło funkcjonalność i mobilność całej platformy.
W 2017 roku prowadzono testy opracowywanych rozwiązań w warunkach operacyjnych, na rzeczywistych miejscach zdarzeń. Uzyskane modele 3D zostały udostępnione organom procesowym
i spotkały się z ich pozytywnym odbiorem. Testowano opracowywane rozwiązania w warunkach potwierdzających uzyskanie zakładanego VIII poziomu gotowości technologii. W ramach projektu przeprowadzono również zaplanowane szkolenia i prezentacje technologii przedstawicielom komórek techniki kryminalistycznej.