Zakończone

Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsca zdarzenia i okoliczności zdarzenia

W dniu 31.03.2016 r. zakończyła się realizacja projektu Nr DOBR-BIO4/005/13287/2013 pt. „Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsca zdarzenia i okoliczności zdarzenia”

Projekt realizowany był przez konsorcjum naukowe w składzie:

  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – lider konsorcjum,
  • Uniwersytet Warszawski,
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
  • Politechnika Warszawska,
  • CYBID sp. z o.o. sp. k.

W projekcie opracowano technologię do zabezpieczania i cyfrowego odtwarzania trójwymiarowej topografii miejsca zdarzenia i okoliczności zdarzenia, jako narzędzia wspomagające postępowanie przygotowawcze i czynności w procesie wykrywczym. Przeprowadzono testy walidacyjne opracowanej platformy informatyczno-sprzętowej do zabezpieczania, wizualizacji oraz tworzenia wirtualnych modeli 3D miejsca zdarzenia. W ramach projektu opracowano nowatorską modyfikację metody SfM (Structure from Motion), pozwalającą na skanowanie jednolitych płaskich powierzchni, jak i powierzchni o wysoce powtarzalnych wzorach. Dodatkowo opracowano zestaw kamer multispektralnych, dzięki którym możliwe jest zabezpieczanie obrazu miejsca zdarzenia w całym spektrum światła białego, jak również w bliskiej i dalekiej podczerwieni. Efektem realizacji projektu jest platforma, umożliwiająca dokonanie cyfrowej trójwymiarowej rekonstrukcji topografii miejsca zdarzenia. Dodatkowo zaproponowane w projekcie rozwiązania pozwalają na zintegrowanie modelu 3D z innymi informacjami uzyskanymi w trakcie postępowania przygotowawczego (filmy, zdjęcia, wyniki opinii kryminalistycznych). Platforma umożliwia ponadto tworzenie rekonstrukcji 3D ze zwykłych zdjęć cyfrowych jak również tworzenie modeli na podstawie tradycyjnych pomiarów. Powstałe modele 3D mogą również służyć jako tło do tworzenia schematycznych wizualizacji przebiegu zdarzeń z udziałem osób, bez konieczności korzystania z dodatkowych rozwiązań informatycznych. Opracowana technologia jest na poziomie gotowości umożliwiającym zastosowanie jej w praktyce.